Xét duyệt đề cương NCKH “Tác động của diễn biến hòa bình đến tư tưởng của sinh viên Trường Đại học An Giang hiện nay”

Thứ Năm, 30 Tháng Ba 2017 06:09

Ngày 23/3, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 - 2017 “Tác động của diễn biến hòa bình đến tư tưởng của sinh viên Trường Đại học An Giang hiện nay” do ThS. Nguyễn Hồ Thanh và ThS. Nguyễn Chí Hải – Giảng viên Bộ môn Giáo dục Quốc phòng đồng làm chủ nhiệm.

Xét duyệt đề cương NCKH “Ứng dụng mô hình lớp học Flip trong giảng dạy tiếng Trung ở Đại học An Giang”

Thứ Năm, 30 Tháng Ba 2017 03:57

Sáng ngày 23/3, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng mô hình lớp học Flip trong giảng dạy tiếng Trung ở Đại học An Giang” do ThS. Huỳnh Thị Tố Nga – Giảng viên  Khoa Ngoại ngữ làm chủ nhiệm.

Xét duyệt đề cương NCKH của giảng viên Bộ môn Công nghệ thực phẩm

Thứ Ba, 28 Tháng Ba 2017 05:21

Sáng ngày 16/03/2017, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết của 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 – 2017 do giảng viên Bộ môn Công Công nghệ Thực phẩm - Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài “Nghiên cứu khả năng xử lý nitơ và phospho trong nước thải sinh hoạt bằng vi tảo Chlorella sp.”

Thứ Năm, 23 Tháng Ba 2017 03:36

Sáng ngày 11/3/2017,  Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu khả năng xử lý nitơ và phospho trong nước thải sinh hoạt bằng vi tảo Chlorella sp.”do TS. Nguyễn Trần Thiện Khánh – Phó Trưởng Bộ môn Môi trường & Phát triển bền vững, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Xác định thành phần nấm ký sinh trên côn trùng hại đậu xanh, đậu nành và đậu phộng tại huyện Chợ Mới, Tri Tôn - tỉnh An Giang”

Thứ Tư, 22 Tháng Ba 2017 06:29

Sáng ngày 17/3, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường:“Xác định thành phần nấm ký sinh trên côn trùng hại đậu Xanh, đậu Nành và đậu Phộng tại huyện Chợ Mới, Tri Tôn - tỉnh An Giang”. Đề tài do ThS. Văng Thị Tuyết Loan - giảng viên bộ môn Khoa học Cây trồng -  Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Chế tạo thiết bị phục vụ tưới tự động có khả năng tích hợp các thiết bị quan trắc về khí tượng thủy văn và môi trường

Thứ Tư, 22 Tháng Ba 2017 06:26

Sáng ngày 17/03/2016, tại phòng họp 4 – Khu Trung tâm, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Chế tạo thiết bị phục vụ tưới tự động có khả năng tích hợp các thiết bị quan trắc về khí tượng thủy văn và môi trường”.

Nghiên cứu khoa học: Số đơn vị cần thiết cho từng loại thí nghiệm chăn nuôi (Kỳ 1)

Thứ Hai, 20 Tháng Ba 2017 03:26

Thực hiện một thí nghiệm thành công trọn vẹn cần rất nhiều yếu tố: định hướng nghiên cứu, chọn động vật, thiết kế thí nghiệm, tổ chức thực hiện, thu thập các chỉ tiêu theo dõi, phân tích dữ liệu và viết bài báo cáo... Có rất nhiều cách bố trí thí nghiệm trên một đối tượng thí nghiệm tuỳ vào mục tiêu của đề tài. Một thí nghiệm khảo sát cần số mẫu khoảng mấy phần trăm tổng thể để được xem là mẫu đại diện. Một bố trí thí nghiệm nhằm đánh giá sự khác biệt giữa các trung bình mẫu cần phải có số lượng nghiệm thức khoảng bao nhiêu là phù hợp, một nghiệm thức cần phải có bao nhiêu đơn vị thí nghiệm để được đánh giá có độ tin cậy và mỗi đơn vị thí nghiệm cần phải có bao nhiêu động vật thí nghiệm... Mục tiêu của bài viết này nhằm đánh giá, số mẫu cần thiết cho một đơn vị thí nghiệm, trên các mô hình thí nghiệm phổ biến trong Chăn nuôi nói chung và trên gia súc ăn cỏ nói riêng, là cơ sở tham khảo trong chuyên ngành Chăn nuôi.

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH ở cây Nghệ Trắng (Curcuma aromatica)

Thứ Tư, 15 Tháng Ba 2017 07:10

Sáng ngày 10/3, tại phòng họp 4 – Khu Hiệu bộ, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 – 2017: “Nghiên cứu khả năng tạo củ in vitro ở cây Nghệ Trắng (Curcuma aromatica) và đánh giá sinh trưởng của củ in vitro ở giai đoạn vườn ươm”. Đề tài do ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm – Giảng viên bộ môn Khoa học Cây trồng - Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường về cây gừng Đen (Kaempferia parviflora)

Thứ Tư, 15 Tháng Ba 2017 07:00

Sáng ngày 10/03/2016, tại phòng họp 4 – Khu Trung tâm, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng lên sự phát sinh chồi, rễ và loại giá thể phù hợp cho sự sinh trưởng của cây Gừng Đen (Kaempferia parviflora) ở vườn ươm”.

Xét duyệt đề cương NCKH về cải thiện chất lượng nước thải sinh hoạt ở hồ sinh học xã Khánh An

Chủ Nhật, 26 Tháng Hai 2017 08:28

Tuần qua, tại phòng họp 4 - Khu Hiệu bộ, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Cải thiện chất lượng nước thải sinh hoạt ở hồ sinh học xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang”. Đề tài do TS. Nguyễn Trần Thiện Khánh – Phó Trưởng bộ môn Môi trường và Phát triển bền vững, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường làm chủ nhiệm.