Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH ở cây Nghệ Trắng (Curcuma aromatica)

Thứ Tư, 15 Tháng Ba 2017 07:10

Sáng ngày 10/3, tại phòng họp 4 – Khu Hiệu bộ, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 – 2017: “Nghiên cứu khả năng tạo củ in vitro ở cây Nghệ Trắng (Curcuma aromatica) và đánh giá sinh trưởng của củ in vitro ở giai đoạn vườn ươm”. Đề tài do ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm – Giảng viên bộ môn Khoa học Cây trồng - Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên, Trường ĐHAG làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường về cây gừng Đen (Kaempferia parviflora)

Thứ Tư, 15 Tháng Ba 2017 07:00

Sáng ngày 10/03/2016, tại phòng họp 4 – Khu Trung tâm, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng lên sự phát sinh chồi, rễ và loại giá thể phù hợp cho sự sinh trưởng của cây Gừng Đen (Kaempferia parviflora) ở vườn ươm”.

Xét duyệt đề cương NCKH về cải thiện chất lượng nước thải sinh hoạt ở hồ sinh học xã Khánh An

Chủ Nhật, 26 Tháng Hai 2017 08:28

Tuần qua, tại phòng họp 4 - Khu Hiệu bộ, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Cải thiện chất lượng nước thải sinh hoạt ở hồ sinh học xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang”. Đề tài do TS. Nguyễn Trần Thiện Khánh – Phó Trưởng bộ môn Môi trường và Phát triển bền vững, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường làm chủ nhiệm.

Xét duyệt đề tài NCKH của ThS. Bùi Thị Mai Phụng – Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường

Thứ Sáu, 24 Tháng Hai 2017 03:15

Sáng ngày 17/2/2017, tại phòng họp 4 - Khu Hiệu bộ, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Đa dạng thành phần loài vi tảo nổi và mối liên hệ giữa sinh khối với chất lượng nước trong ruộng lúa vụ Đông Xuân năm 2016 – 2017 ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang”. Đề tài do ThS. Bùi Thị Mai Phụng - giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường làm chủ nhiệm.

Xét duyệt đề cương chi tiết NCKH “Tác động của vốn xã hội đến khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học An Giang”

Thứ Ba, 21 Tháng Hai 2017 09:03

Chiều ngày 10/2/2017, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Tác động của vốn xã hội đến khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học An Giang”. Đề tài do ThS. Phạm Xuân Quỳnh và ThS. Cao Văn Hơn – giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh đồng làm chủ nhiệm.

Xét duyệt đề cương NCKH “Nghiên cứu phổ tán sắc Plasmon và hấp thụ của hệ khí điện tử hai chiều – Graphene ở nhiệt độ không tuyệt đối với hằng số điện môi nền đồng nhất”

Thứ Ba, 21 Tháng Hai 2017 06:55

Ngày 14/02/2017, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường đã tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu phổ tán sắc Plasmon và hấp thụ của hệ khí điện tử hai chiều – Graphene ở nhiệt độ không tuyệt đối với hằng số điện môi nền đồng nhất”. Đề tài do ThS.Nguyễn Văn Mện – Trưởng Bộ môn Vật lý, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.

Xét duyệt đề cương NCKH “Tính suy biến đại số của cặp ánh xạ phân hình có chung ảnh ngược đối với họ siêu phẳng di động”

Thứ Ba, 21 Tháng Hai 2017 04:55

Ngày 13/02/2017, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường “Tính suy biến đại số của cặp ánh xạ phân hình có chung ảnh ngược đối với họ siêu phẳng di động”. Đề tàido TS. Lê Ngọc Quỳnh – giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu Tài liệu giảng dạy học phần “Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay”

Thứ Bảy, 18 Tháng Hai 2017 04:52

Sáng ngày 15/2/2017, tại phòng họp 2 – Khu A - Trường Đại học An Giang, Hội đồng nghiệm thu tài liệu giảng dạy của Khoa Sư phạm và đại diện Hội đồng khoa học Trường đã tổ chức họp nghiệm thu tài liệu giảng dạy môn “Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay” do ThS. Dương Thế Hiền - Giảng viên Bộ môn Lịch sử biên soạn.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường về Văn học dân gian của dân tộc Kinh

Thứ Bảy, 18 Tháng Hai 2017 03:18

Chiều ngày 09/02/2017, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Văn học dân gian của dân tộc Kinh ở Trung Quốc và Việt Nam dưới góc nhìn so sánh”. Đề tài do ThS. Nguyễn Thanh Phong – Giảng viên Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm. 

Xét duyệt đề cương chi tiết giáo trình “Pháp luật Doanh nghiệp”

Thứ Sáu, 17 Tháng Hai 2017 06:03

Chiều ngày 10/2/2017, tại phòng họp 4 - Hội đồng Khoa học và Đạo tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết giáo trình “Pháp luật Doanh nghiệp” do TS. Trần Lê Đăng Phương – Phó Trưởng khoa Lý luận Chính trị làm chủ biên.