Nghiệm thu Ngân hàng câu hỏi thi học phần Địa lý tự nhiên Việt Nam 1

Thứ Năm, 05 Tháng Giêng 2017 10:49

Sáng ngày 04/01/2017, tại phòng họp 2 – Khu A - Trường Đại học An Giang, Hội đồng xây dựng và nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi (NHCH) Khoa Sư phạm đã tổ chức họp nghiệm thu NHCHhọc phần Địa lý tự nhiên VIệt Nam 1 thuộc Bộ môn Địa lý. NHCH do ThS. Lê Thị Mỹ Hiền - Giảng viên BM Địa lý biên soạn.

Khoa Sư phạm nghiệm thu Tài liệu giảng dạy môn Toán A3

Thứ Năm, 05 Tháng Giêng 2017 03:59

Sáng ngày 30/12/2016, tại phòng họp 2 – Khu A - Trường Đại học An Giang, Hội đồng nghiệm thu tài liệu giảng dạy (TLGD) của Khoa Sư phạm và đại diện Hội đồng khoa học Trường đã tổ chức họp nghiệm thu TLGD môn Toán A3 do ThS. Trần Thị Ngọc Giàu - Giảng viên BM Toán biên soạn.

Bộ môn Khoa học Cây trồng chuyển giao Kỹ thuật ứng dụng gốc ghép trên dưa leo

Thứ Ba, 03 Tháng Giêng 2017 02:51

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Trường Đại học An Giang và UBND huyện Châu Thành – Tỉnh An Giang về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy, vừa qua, Bộ môn Khoa học Cây trồng – Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên đã chuyển giao thành công kỹ thuật ứng dụng gốc ghép nhằm hạn chế bệnh héo rũ trên cây dưa leo cho nông dân xã Cần Đăng – huyện Châu Thành.

Nghiệm thu đề tài NCKH về ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ rầy nâu đến mật số của nhện lớn bắt mồi

Thứ Bảy, 31 Tháng Mười Hai 2016 03:48

Chiều ngày 29/12/2016, tại phòng họp 4 – Khu Trung tâm - Trường Đại học An Giang, Hội đồng khoa học của Trường đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: “Ảnh hưởng của bốn loại thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ rầy nâu đến mật số của nhện lớn bắt mồi (Arachnida) trên ruộng lúa vụ Thu Đông - Đông Xuân 2014 - 2015 tại An Giang”.

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài “Nghiên cứu khả năng chế biến nước quả đường phèn và kẹo dẻo bổ sung gấc từ trái thốt nốt (Borassus Flabelltifer L)”

Thứ Sáu, 30 Tháng Mười Hai 2016 02:51

Cuối tuần qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 – 2017: “Nghiên cứu khả năng chế biến nước quả đường phèn và kẹo dẻo bổ sung gấc từ trái thốt nốt (Borassus Flabelltifer L)”. Đề tài do ThS. Vũ Thị Thanh Đào – Giảng viên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016 – 2017

Thứ Năm, 29 Tháng Mười Hai 2016 13:47

Tuần qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 – 2017 thuộc lĩnh vực Lịch sử, Quốc phòng, Văn hóa nghệ thuật, Hóa học, Công nghệ Sinh học và lĩnh vực khác.

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH “Ảnh hưởng của stress và môi trường đến một số chỉ tiêu huyết học của cá tra giống”

Thứ Tư, 28 Tháng Mười Hai 2016 12:57

Chiều ngày 22/12, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 – 2017: “Ảnh hưởng của stress và môi trường đến một số chỉ tiêu huyết học của cá tra giống”. Đề tài do ThS. Đặng Thế Lực – Giảng viên Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH “Ảnh hưởng của các loại giá thể lên chất lượng nước và tăng trưởng cá lóc nuôi trong hệ thống tuần hoàn”

Thứ Ba, 27 Tháng Mười Hai 2016 04:08

Chiều ngày 22/12/2016, tại phòng họp 4 – Khu Trung tâm - Trường Đại học An Giang, Hội đồng Khoa học của Trường đã tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 – 2017: “Ảnh hưởng của các loại giá thể lên chất lương nước và tăng trưởng cá lóc (Channa striata) nuôi trong hệ thống tuần hoàn.

Xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp Trường thuộc Khoa NN-TNTN đề xuất thực hiện năm học 2016-2017

Thứ Bảy, 24 Tháng Mười Hai 2016 01:54

Sáng ngày 21/12/2016, tại Phòng họp 4 - Nhà Hiệu bộ - Khu Trung tâm - Trường Đại học An Giang, Hội đồng Khoa học & Đào tạo của Trường đã họp xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường do Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên đề xuất thực hiện trong năm học 2016-2017.

Xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016 – 2017

Thứ Năm, 22 Tháng Mười Hai 2016 03:07

Ngày 20/12/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016 – 2017 thuộc lĩnh vực Giáo dục, Khoa học xã hội & Nhân văn.