Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH “Ảnh hưởng của các loại giá thể lên chất lượng nước và tăng trưởng cá lóc nuôi trong hệ thống tuần hoàn”

Thứ Ba, 27 Tháng Mười Hai 2016 04:08

Chiều ngày 22/12/2016, tại phòng họp 4 – Khu Trung tâm - Trường Đại học An Giang, Hội đồng Khoa học của Trường đã tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 – 2017: “Ảnh hưởng của các loại giá thể lên chất lương nước và tăng trưởng cá lóc (Channa striata) nuôi trong hệ thống tuần hoàn.

Xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp Trường thuộc Khoa NN-TNTN đề xuất thực hiện năm học 2016-2017

Thứ Bảy, 24 Tháng Mười Hai 2016 01:54

Sáng ngày 21/12/2016, tại Phòng họp 4 - Nhà Hiệu bộ - Khu Trung tâm - Trường Đại học An Giang, Hội đồng Khoa học & Đào tạo của Trường đã họp xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường do Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên đề xuất thực hiện trong năm học 2016-2017.

Xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016 – 2017

Thứ Năm, 22 Tháng Mười Hai 2016 03:07

Ngày 20/12/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016 – 2017 thuộc lĩnh vực Giáo dục, Khoa học xã hội & Nhân văn.

Nghiệm thu đề tài NCKH trên lúa OM4218

Thứ Tư, 14 Tháng Mười Hai 2016 08:57

Chiều ngày 07/12/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Ảnh hưởng của tưới xen kẽ ngập-khô và lượng phân lân lên sự sinh trưởng và năng suất lúa OM4218 (Khảo sát vụ Đông Xuân 2014-2015 ở vùng đất phèn nhẹ xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang)”. Đề tài do ThS. Cù Ngọc Quí - Giảng viên bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp & TNTN làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH “Đánh giá tính thích nghi của con lai F1 giữa bò cái vàng với giống Red Angus và Red Braham nuôi ở nông hộ tỉnh An Giang”

Thứ Tư, 14 Tháng Mười Hai 2016 07:04

Chiều ngày 06/12/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Đánh giá tính thích nghi của con lai F1 giữa bò cái vàng với giống Red Angus và Red Braham nuôi ở nông hộ tỉnh An Giang”. Đề tài do ThS. Nguyễn Bá Trung - Giảng viên bộ môn Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông nghiệp & TNTN làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH trên dê thịt ở An Giang

Thứ Ba, 13 Tháng Mười Hai 2016 08:35

Chiều ngày 07/12/2016, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Khảo sát thành phần dinh dưỡng trong thức ăn của dê thịt ở An Giang”, do ThS. Nguyễn Bình Trường - Giảng viên bộ môn Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông nghiệp & TNTN làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH “Ảnh hưởng của các mức tanin trong cây mai dương (Mimosa pigra) lên tỉ lệ tiêu hóa và sự sinh khí metan ở dê thịt”

Thứ Ba, 13 Tháng Mười Hai 2016 01:30

Chiều ngày 06/12/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Ảnh hưởng của các mức tanin trong cây mai dương (Mimosa pigra) lên tỉ lệ tiêu hóa và sự sinh khí metan ở dê thịt” do ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng - Giảng viên bộ môn Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016 - 2017

Thứ Hai, 05 Tháng Mười Hai 2016 06:40

Ngày 29/11/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016 – 2017 thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Công nghệ thông tin do các đơn vị đề xuất thực hiện.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Sưu tập và bảo tồn các loài nấm ăn và nấm dược liệu ở vùng Thất Sơn, tỉnh An Giang”

Thứ Tư, 30 Tháng Mười Một 2016 01:04

Sáng ngày 26/11/2016, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Sưu tập và bảo tồn các loài nấm ăn và nấm dược liệu ở vùng Thất Sơn, tỉnh An Giang” do ThS. Hồ Thị Thu Ba - Giảng viên bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp cơ sở “Thử nghiệm sử dụng Bacteriocin trong điều trị bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn giống tại tỉnh An Giang”

Thứ Bảy, 26 Tháng Mười Một 2016 03:27

Sáng ngày 18/11/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp cơ sở “Thử nghiệm sử dụng Bacteriocin trong điều trị bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn giống tại tỉnh An Giang” do ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng – GV. BM. Nuôi trồng Thủy sản, Khoa NN&TNTN làm chủ nhiệm.