Nghiệm thu đề tài NCKH trên lúa OM4218

Thứ Tư, 14 Tháng Mười Hai 2016 08:57

Chiều ngày 07/12/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Ảnh hưởng của tưới xen kẽ ngập-khô và lượng phân lân lên sự sinh trưởng và năng suất lúa OM4218 (Khảo sát vụ Đông Xuân 2014-2015 ở vùng đất phèn nhẹ xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang)”. Đề tài do ThS. Cù Ngọc Quí - Giảng viên bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp & TNTN làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH “Đánh giá tính thích nghi của con lai F1 giữa bò cái vàng với giống Red Angus và Red Braham nuôi ở nông hộ tỉnh An Giang”

Thứ Tư, 14 Tháng Mười Hai 2016 07:04

Chiều ngày 06/12/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Đánh giá tính thích nghi của con lai F1 giữa bò cái vàng với giống Red Angus và Red Braham nuôi ở nông hộ tỉnh An Giang”. Đề tài do ThS. Nguyễn Bá Trung - Giảng viên bộ môn Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông nghiệp & TNTN làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH trên dê thịt ở An Giang

Thứ Ba, 13 Tháng Mười Hai 2016 08:35

Chiều ngày 07/12/2016, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Khảo sát thành phần dinh dưỡng trong thức ăn của dê thịt ở An Giang”, do ThS. Nguyễn Bình Trường - Giảng viên bộ môn Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông nghiệp & TNTN làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH “Ảnh hưởng của các mức tanin trong cây mai dương (Mimosa pigra) lên tỉ lệ tiêu hóa và sự sinh khí metan ở dê thịt”

Thứ Ba, 13 Tháng Mười Hai 2016 01:30

Chiều ngày 06/12/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Ảnh hưởng của các mức tanin trong cây mai dương (Mimosa pigra) lên tỉ lệ tiêu hóa và sự sinh khí metan ở dê thịt” do ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng - Giảng viên bộ môn Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016 - 2017

Thứ Hai, 05 Tháng Mười Hai 2016 06:40

Ngày 29/11/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp Trường năm học 2016 – 2017 thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Công nghệ thông tin do các đơn vị đề xuất thực hiện.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Sưu tập và bảo tồn các loài nấm ăn và nấm dược liệu ở vùng Thất Sơn, tỉnh An Giang”

Thứ Tư, 30 Tháng Mười Một 2016 01:04

Sáng ngày 26/11/2016, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Sưu tập và bảo tồn các loài nấm ăn và nấm dược liệu ở vùng Thất Sơn, tỉnh An Giang” do ThS. Hồ Thị Thu Ba - Giảng viên bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa Nông nghiệp- TNTN làm chủ nhiệm.

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp cơ sở “Thử nghiệm sử dụng Bacteriocin trong điều trị bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn giống tại tỉnh An Giang”

Thứ Bảy, 26 Tháng Mười Một 2016 03:27

Sáng ngày 18/11/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp cơ sở “Thử nghiệm sử dụng Bacteriocin trong điều trị bệnh gan thận mủ trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giai đoạn giống tại tỉnh An Giang” do ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng – GV. BM. Nuôi trồng Thủy sản, Khoa NN&TNTN làm chủ nhiệm.

Xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở đợt 1 năm 2017

Thứ Sáu, 25 Tháng Mười Một 2016 08:44

Ngày 18/11/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đợt 1 năm 2017 do các đơn vị đăng ký.

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài “Sản xuất nước tương từ nấm bào ngư Pleurotus spp bằng phương pháp lên men”

Thứ Sáu, 18 Tháng Mười Một 2016 08:32

Ngày 11/11/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016 “Sản xuất nước tương từ nấm bào ngư Pleurotus spp bằng phương pháp lên men” do ThS. Nguyễn Thị Ngọc Giang – chuyên viên Bộ phận Quản lý khu thí nghiệm – Thực hành, Phòng Quản trị Thiết bị làm chủ nhiệm.

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài “Nghiên cứu chế biến trà hòa tan từ dịch trích cây thuốc dòi bằng công nghệ sấy phun”

Thứ Năm, 17 Tháng Mười Một 2016 08:27

Sáng ngày 11/11/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp cơ sở “Nghiên cứu chế biến trà hòa tan từ dịch trích cây thuốc dòi bằng công nghệ sấy phun” do ThS. Nguyễn Duy Tân  – Phó Trưởng bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.