Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu về tác động của đập thủy điện đến an ninh lương thực vùng sông Mekong

Thứ Sáu, 30 Tháng Mười 2015 03:37

Sáng ngày 26/10/2015, tại hội trường 150B Khu trung tâm Trường ĐHAG đã diễn ra Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu về tác động của đập thủy điện đến an ninh lương thực vùng sông Mekong. Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển nông thôn tổ chức.

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH trên Gừng Đen (Kaempferia parviflora)

Thứ Tư, 21 Tháng Mười 2015 02:06

Chiều ngày 16/10/2015, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2015 – 2016: “Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng lên sự phát sinh chồi, rễ và bước đầu khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển của Gừng Đen (Kaempferia parviflora) ở giai đoạn vườn ươm” do ThS. Nguyễn Thị Thúy Diễm - Giảng viên bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp & TNTN làm chủ nhiệm.

Giới thiệu Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang – quyển 7(3), năm 2015

Thứ Năm, 15 Tháng Mười 2015 14:16

Tạp chí Khoa học của Trường Đại học An Giang (ISSN 0866 - 8086) đã xuất bản Quyển 7 với chủ đề NÔNG NGHIỆP, THUỶ SẢN VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC đã được xuất bản trong tuần qua.

Khoa Lý luận chính trị nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi

Thứ Năm, 15 Tháng Mười 2015 07:52

Chiều ngày 12/10/2015, tại phòng 220 - Khu Trung tâm, Khoa Lý Luận chính trị, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi của học phần: Con người và Môi trường (Mã học phần: POL101, 2TC) do giảng viên Lê Thị Mỹ An - Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản làm chủ nhiệm.

Bộ môn Giáo dục quốc phòng họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp đơn vị

Thứ Hai, 05 Tháng Mười 2015 14:09

Chiều ngày 29/09/2015, tại phòng họp 222 - Khu Trung tâm, Bộ môn Giáo dục quốc phòng Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học nghiệm thu đề tài NCKH cấp đơn vị: "Thực trạng và giải pháp phát huy tính tích cực của sinh viên trong học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường Đại học An Giang hiện nay" do ThS. Nguyễn Văn Thúc làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH về enzyme cellulase

Thứ Bảy, 19 Tháng Chín 2015 09:04

Chiều ngày 18/09/2015, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Tối ưu hóa môi trường nuôi cấy bán rắn thu enzyme cellulase từ nấm mốc Aspergillus niger” do ThS. Lê Hoàng Bảo Ngọc - Giảng viên bộ môn Công nghệ Sinh học, Khoa Nông nghiệp - TNTN làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH về nuôi sinh khối tảo và luân trùng từ nước thải ao nuôi cá tra

Thứ Sáu, 11 Tháng Chín 2015 09:33

Chiều ngày 10/09/2015, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Sử dụng nước thải ao nuôi cá tra để nuôi sinh khối tảo (Chlorella sp.) và luân trùng (Brachionus sp.) làm thức ăn cho cá giống” do ThS. Trịnh Thị Lan - Giảng viên bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Nông nghiệp - TNTN làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH về trích ly và ứng dụng chất màu tự nhiên từ vỏ quả thanh long ruột đỏ trong sản xuất sữa chua

Thứ Tư, 09 Tháng Chín 2015 16:27

Chiều ngày 04/09/2015, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu khả năng trích ly và ứng dụng của chất màu tự nhiên từ vỏ quả Thanh Long ruột đỏ trong sản xuất sữa chua do ThS. Vũ Thị Thanh Đào - Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp - TNTN làm chủ nhiệm.

Xét duyệt 02 đề cương chi tiết về nuôi cấy mô của sinh viên ngành Bảo vệ thực vật

Chủ Nhật, 30 Tháng Tám 2015 22:45

Sáng ngày 25/08/2015, Hội đồng khoa học Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên tTường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cho hai sinh viên khoá 14 ngành Bảo vệ thực vật: Lê Hoàng Nam và Trương Nhật Minh. Cả hai đề tài đều do ThS. Nguyễn Thị Thuý Diễm –Bộ môn Khoa học cây trồng làm giảng viên hướng dẫn.

Xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp Trường do Khoa Nông nghiệp đề xuất thực hiện năm học 2015-2016

Thứ Tư, 19 Tháng Tám 2015 09:47

Chiều ngày 18/08/2015, Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt danh mục 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường do Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên đề xuất thực hiện trong năm học 2015-2016.