Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý trường học trực tuyến”

Thứ Hai, 09 Tháng Ba 2015 10:08

Chiều ngày 06/03/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015: “Xây dựng hệ thống quản lý trường học trực tuyến”.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường về ứng dụng ảnh vệ tinh MODIS theo dõi diễn biến lũ tại An Giang

Thứ Năm, 05 Tháng Hai 2015 14:08

Sáng ngày 30/01/2015, tại phòng họp 1 – Khu Trung tâm, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường về “Ứng dụng ảnh vệ tinh MODIS theo dõi diễn biến lũ tại tỉnh An Giang và thành lập bản đồ lũ năm 2013” (theo dõi diễn biến lũ từ năm 2000 – 2013). Đề tài do ThS. Phạm Duy Tiễn – Giảng viên bộ môn Phát triển nông thôn – Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Khoa Nông nghiệp làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH về thử nghiệm khả năng thích nghi độ mặn của cá Basa (Pangasius bocourti)

Thứ Ba, 20 Tháng Giêng 2015 14:15

Chiều ngày 16/1/2015, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Thử nghiệm khả năng thích nghi độ mặn của cá Basa (Pangasius bocourti) bột, hương, giống” do cô Bùi Thị Kim Xuyến - Giảng viên bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Khoa Nông nghiệp & TNTN làm chủ nhiệm.

Xét duyệt đề cương NCKH về ảnh hưởng của gốc ghép trên dưa leo (Cucumis sativus)

Thứ Hai, 19 Tháng Giêng 2015 08:26

Chiều ngày 16/01/2015, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang đã xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH “Ảnh hưởng của gốc ghép lên sinh trưởng, năng suất và chất lượng trái dưa leo (Cucumis sativus) tại huyện Chợ Mới, An Giang” do ThS. Nguyễn Thị Minh Châu - Giảng viên bộ môn Khoa học cây trồng, Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu về việc sử dụng Brassinolide trên lúa IR 50404

Thứ Tư, 03 Tháng Mười Hai 2014 09:54

Ngày 26/11/2014 vừa qua, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015 “Hiệu quả của việc xử lý Brassinolide đến sinh trưởng và năng suất lúa IR 50404 ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang”.

Nghiệm thu đề tài NCKH về hệ thống tuần hoàn nuôi cá Lóc

Thứ Ba, 11 Tháng Mười Một 2014 14:06

Ngày 07/11/2014, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường do ThS. Phan Thị Thanh Vân - Giảng viên bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Khoa Nông nghiệp & TNTN làm chủ nhiệm.

Bộ môn Giáo dục thể chất nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

Thứ Hai, 03 Tháng Mười Một 2014 08:56

Sáng ngày 01/11/2014, Hội đồng khoa học của Bộ môn Giáo dục thể chất đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Bước đầu xây dựng tiêu chuẩn tuyển sinh năng khiếu hệ cao đẳng chuyên ngành giáo dục thể chất” do ThS. Trần Ngọc Hùng – Phó Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất làm chủ nhiệm đề tài.

Thêm 03 đề tài NCKH cấp Trường của giảng viên khoa Nông nghiệp được xét duyệt

Thứ Năm, 30 Tháng Mười 2014 11:51

Vừa qua, 03 đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015 của giảng viên khoa Nông nghiệp đã được Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang xét duyệt.

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH của giảng viên khoa Nông nghiệp

Thứ Hai, 27 Tháng Mười 2014 15:01

Tuần qua, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học xét duyệt đề cương chi tiết 03 đề tài NCKH cấp Trường năm học 2014 – 2015 do giảng viên khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên thực hiện.

Nghiệm thu 02 đề tài NCKH của sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm

Thứ Ba, 21 Tháng Mười 2014 13:32

Sáng ngày 9/10/2014, Hội đồng khoa học (Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên) đã nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm.