Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Sản xuất nước tương từ nấm bào ngư Pleurotus spp. bằng phương pháp lên men"

Thứ Hai, 09 Tháng Tư 2018 05:40

Sáng ngày 05/04/2018, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học cấp Trường nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Sản xuất nước tương từ nấm bào ngư Pleurotus spp. bằng phương pháp lên men" do ThS. Nguyễn Thị Ngọc Giang – Bộ phận quản lý Thí nghiệm thực hành, Phòng Quản trị thiết bị làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH "Ảnh hưởng của các loại giá thể lên chất lượng nước và tăng trưởng cá Lóc (Channa striata) nuôi trong hệ thống tuần hoàn”

Thứ Ba, 03 Tháng Tư 2018 02:20

Ngày 28/03/2018, Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Ảnh hưởng của các loại giá thể lên chất lượng nước và tăng trưởng cá Lóc (Channa striata) nuôi trong hệ thống tuần hoàn”  (Mã đề tài: 17.24.NN) do ThS. Phan Thị Thanh Vân, Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản - Khoa Nông nghiệp và TNTN, làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH “Khảo sát đặc điểm nông học và hàm lượng Curcumin của 16 mẫu giống Nghệ Đen (Curcuma zedoaria Rosc.) trồng trong điều kiện tại An Giang”

Thứ Ba, 03 Tháng Tư 2018 02:16

Ngày 28/03/2018, Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: “Khảo sát đặc điểm nông học và hàm lượng Curcumin của 16 mẫu giống Nghệ Đen (Curcuma zedoaria Rosc.) trồng trong điều kiện tại An Giang” (Mã đề tài: 16.20.NN) do ThS. Võ Thị Xuân Tuyền, Giảng viên Bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp và TNTN, làm chủ nhiệm.

Khoa Sư phạm nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên

Thứ Tư, 24 Tháng Giêng 2018 07:54

Chiều ngày 22/01/2018, Hội đồng Khoa Khoa Sư phạm - Trường Đại học An Giang đã nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa của sinh viên: “Khảo sát và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ tại Khu du lịch Núi Sam”. Đề tài do sinh viên Trương Thiên Trang và Nguyễn Thị Kim Thoa- lớp DH15DL làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu Tài liệu giảng dạy Văn học Việt Nam Trung đại 1

Thứ Hai, 08 Tháng Giêng 2018 07:56

Chiều ngày 4/1/2018, Hội đồng nghiệm thu tài liệu giảng dạy (TLGD) của Khoa Sư phạm và đại diện Hội đồng Khoa học và đào tạo Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu TLGD môn “Văn học Việt Nam Trung đại 1” do ThS.Trần Tùng Chinh - Giảng viên Bộ môn Ngữ văn biên soạn.

Khảo sát tính đa dạng di truyền của giống nghệ đen (Curcuma Zedoaria Rosc.) bằng chỉ thị phân tử ISSR

Thứ Năm, 04 Tháng Giêng 2018 09:34

Cuối tuần qua, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường:“Khảo sát tính đa dạng di truyền của 16 mẫu giống nghệ đen (Curcuma Zedoaria Rosc.) bằng chỉ thị phân tử ISSR” do ThS. Huỳnh Trường Huê – giảng viên Bộ môn Khoa học cây trồng, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Ảnh hưởng của môi trường và stress đến một số chỉ tiêu huyết học của cá Tra giống (Pangasianodon hypophthalmus)”

Thứ Ba, 02 Tháng Giêng 2018 07:50

Chiều ngày 29/12/2017, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Ảnh hưởng của môi trường và stress đến một số chỉ tiêu huyết học của cá Tra giống (Pangasianodon hypophthalmus)”. Đề tài do ThS. Đặng Thế Lực - Phó trưởng phòng Công tác sinh viên làm chủ nhiệm.

Xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp Trường do Khoa Nông nghiệp - TNTN đề xuất thực hiện trong năm học 2017-2018

Thứ Năm, 28 Tháng Mười Hai 2017 07:41

Tuần qua, Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt danh mục 13 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường do Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên đề xuất thực hiện trong năm học 2017-2018.

Chế biến tương hột bằng nấm mốc thuần chủng Aspergillus Oryzae

Thứ Tư, 27 Tháng Mười Hai 2017 01:11

Vừa qua, Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường Đại học An Giang đã  nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: “Chế biến tương hột bằng nấm mốc thuần chủng Aspergillus Oryzae” do ThS. Trịnh Thanh Duy- Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm (Khoa Nông nghiệp – TNTN) làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài NCKH về loài Bình vôi (Stephania sp.) đặc thù của vùng núi An Giang

Thứ Hai, 25 Tháng Mười Hai 2017 08:33

Cuối tuần qua, Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Xây dựng qui trình nhân giống và kỹ thuật trồng loài Bình vôi (Stephania sp.) đặc thù của vùng núi An Giang theo phương pháp gieo hạt và giâm cành”. Đề tài do ThS. Nguyễn Thị Mỹ Duyên - Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ Sinh học (Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên) làm chủ nhiệm.