Đôi điều về 'Trắc nghiệm khách quan'

Thứ Sáu, 30 Tháng Mười Hai 2005 08:51

TNKQ được gọi là khách quan vì hệ thống cho điểm là khách quan màkhông chủ quan như đối với bài trắc nghiệm tự luận. Bài trắc nghiệmđược chấm điểm bằng cách đếm số lần chọn được câu trả lời đúngtrong số những câu trả lời đã được cung cấp.

Báo cáo công tác: Dự Hội Thảo Nghiên Cứu Kinh Tế tại Hà Nội.

Thứ Năm, 01 Tháng Mười Hai 2005 09:46

Người báo cáoTS.Nguyễn Tri KhiêmTrưởng Khoa Kinh TếMục đích: Trong khuôn khổ Mạng Nghiên cứu Kinh Tế Việt Namdo IDRC tài trợ, Viện Kinh Tế Việt Nam thuộc TT KH Xã Hội cùng vớimột số Trường đại học kinh tế đã thực hiện đề tài nghiên cứu về “Tựdo hóa thương mại, khả năng cạnh tranh, việc làm và nghèo đói ở VN”trong giai đọan 2002-2005. Mục đích của hội thảo là để các nhànghiên cứu kinh tế trong nước góp ý cho báo cáo kết quả nghiên cứuvà thảo luận về khả năng tham gia của các Khoa kinh tế các trườngđại học trong giai đoạn hai của Mạng.