Nghiên cứu khoa học: Số đơn vị cần thiết cho từng loại thí nghiệm chăn nuôi (Kỳ cuối)

Thứ Năm, 06 Tháng Tư 2017 23:55

Ở kỳ cuối này, mời bạn đọc cùng tìm hiểu về số đơn vị cần thiết bố trí đối với thí nghiệm ô vuông Latin, thí nghiệm ô vuông Latin kép, thí nghiệm thừa số hai nhân tố; cách so sánh sự khác nhau về số lần lặp lại trong 1 nghiệm thức; phương pháp xử lý và trình bày số liệu.

Nghiên cứu khoa học: Số đơn vị cần thiết cho từng loại thí nghiệm chăn nuôi (Kỳ 2)

Thứ Ba, 04 Tháng Tư 2017 10:49

Ở kỳ 2 này, tác giả giới thiệu về số đơn vị cần thiết bố trí đối với thí nghiệm so sánh 2 giá trị trung bình, thí nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên và thí nghiệm khối hoàn toàn ngẫu nhiên.

Xét duyệt đề cương chi tiết NCKH “Năng lực sử dụng tiếng Việt của sinh viên dân tộc Khmer tại Trường Đại học An Giang hiện nay”

Chủ Nhật, 02 Tháng Tư 2017 03:44

Sáng ngày 28/03, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Năng lực sử dụng tiếng Việt của sinh viên dân tộc Khmer tại Trường Đại học An Giang hiện nay” do ThS. Trương Chí Hùng – Giảng viên Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu tài liệu giảng dạy “Lịch sử Triết học (dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh)”

Thứ Bảy, 01 Tháng Tư 2017 01:41

Ngày 28/03, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu tài liệu giảng dạy “Lịch sử Triết học (dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh)” do PGS, TS. Võ Văn Thắng – Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang biên soạn.

Xét duyệt đề cương NCKH “Tác động của diễn biến hòa bình đến tư tưởng của sinh viên Trường Đại học An Giang hiện nay”

Thứ Năm, 30 Tháng Ba 2017 06:09

Ngày 23/3, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 - 2017 “Tác động của diễn biến hòa bình đến tư tưởng của sinh viên Trường Đại học An Giang hiện nay” do ThS. Nguyễn Hồ Thanh và ThS. Nguyễn Chí Hải – Giảng viên Bộ môn Giáo dục Quốc phòng đồng làm chủ nhiệm.

Xét duyệt đề cương NCKH “Ứng dụng mô hình lớp học Flip trong giảng dạy tiếng Trung ở Đại học An Giang”

Thứ Năm, 30 Tháng Ba 2017 03:57

Sáng ngày 23/3, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng mô hình lớp học Flip trong giảng dạy tiếng Trung ở Đại học An Giang” do ThS. Huỳnh Thị Tố Nga – Giảng viên  Khoa Ngoại ngữ làm chủ nhiệm.

Xét duyệt đề cương NCKH của giảng viên Bộ môn Công nghệ thực phẩm

Thứ Ba, 28 Tháng Ba 2017 05:21

Sáng ngày 16/03/2017, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết của 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2016 – 2017 do giảng viên Bộ môn Công Công nghệ Thực phẩm - Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài “Nghiên cứu khả năng xử lý nitơ và phospho trong nước thải sinh hoạt bằng vi tảo Chlorella sp.”

Thứ Năm, 23 Tháng Ba 2017 03:36

Sáng ngày 11/3/2017,  Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu khả năng xử lý nitơ và phospho trong nước thải sinh hoạt bằng vi tảo Chlorella sp.”do TS. Nguyễn Trần Thiện Khánh – Phó Trưởng Bộ môn Môi trường & Phát triển bền vững, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Xác định thành phần nấm ký sinh trên côn trùng hại đậu xanh, đậu nành và đậu phộng tại huyện Chợ Mới, Tri Tôn - tỉnh An Giang”

Thứ Tư, 22 Tháng Ba 2017 06:29

Sáng ngày 17/3, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường:“Xác định thành phần nấm ký sinh trên côn trùng hại đậu Xanh, đậu Nành và đậu Phộng tại huyện Chợ Mới, Tri Tôn - tỉnh An Giang”. Đề tài do ThS. Văng Thị Tuyết Loan - giảng viên bộ môn Khoa học Cây trồng -  Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Chế tạo thiết bị phục vụ tưới tự động có khả năng tích hợp các thiết bị quan trắc về khí tượng thủy văn và môi trường

Thứ Tư, 22 Tháng Ba 2017 06:26

Sáng ngày 17/03/2016, tại phòng họp 4 – Khu Trung tâm, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Chế tạo thiết bị phục vụ tưới tự động có khả năng tích hợp các thiết bị quan trắc về khí tượng thủy văn và môi trường”.