Hội thảo Quốc tế “Vấn đề hệ sinh thái và ngập lũ”

Thứ Hai, 07 Tháng Tám 2017 09:55

Cuối tháng 7 vừa qua, đại diện Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên Trường Đại học An Giang đã tham dự và báo cáo tại Hội thảo Quốc tế “Vấn đề hệ sinh thái và ngập lũ”.

Đại hội Chi bộ VI nhiệm kỳ 2017-2020

Thứ Sáu, 04 Tháng Tám 2017 07:24

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học An Giang, vừa qua, Chi bộ VI (Chi bộ cán bộ giảng viên BM Lý – Hóa - Sinh – Văn phòng Khoa Sư phạm) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội Chi bộ V nhiệm kỳ 2017 – 2020

Thứ Năm, 03 Tháng Tám 2017 09:55

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng ủy trường Đại học An Giang, Chi bộ V (Chi bộ CBGV BM Toán – Khoa Sư phạm) đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội Chi bộ XXX, nhiệm kỳ 2017-2020

Thứ Năm, 03 Tháng Tám 2017 09:00

Nhằm tổng kết, đánh giá các mặt đã làm được và chưa làm được trong nhiệm kỳ 2015-2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ và bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020, vừa qua, Chi bộ XXX (Chi bộ sinh viên ngành Phát triển nông thôn, Khoa học cây trồng, Trồng trọt, Chăn nuôi – Khoa Nông nghiệp) đã tổ chức Đại hội.

Đại hội Chi bộ XXIX lần thứ 3

Thứ Tư, 02 Tháng Tám 2017 08:23

Thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Trường Đại học An Giang, vừa qua, Chi bộ XXIX (Chi bộ sinh viên ngành Kinh tế Quốc tế và Tài chính Doanh nghiệp – Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh) đã tổ chức Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Trịnh Phước Nguyên – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học An Giang đã tham dự và chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội Chi bộ XXIV lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017- 2020

Thứ Ba, 01 Tháng Tám 2017 08:40

Nhằm tổng kết, đánh giá các mặt đã làm được và chưa làm được trong nhiệm kỳ 2015-2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ và bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020, vừa qua, Chi bộ XXIV (Bộ môn Giáo dục Quốc phòng – Giáo dục Thể chất) đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Trần Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học An Giang đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội Chi bộ XII nhiệm kỳ 2017-2020

Thứ Ba, 01 Tháng Tám 2017 05:17

Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học An Giang, vừa qua, Chi bộ XII (Chi bộ viên chức Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường và Trung tâm Tin Học) đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội Chi bộ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thứ Hai, 31 Tháng Bảy 2017 13:13

Nhằm tổng kết, đánh giá các mặt đã làm được và chưa làm được trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ, bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ mới, tuần qua, Chi bộ XVII (Chi bộ sinh viên ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Nuôi trồng thủy sản – Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội Chi bộ X lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2020

Thứ Bảy, 29 Tháng Bảy 2017 16:15

Được sự cho phép của Đảng ủy Trường Đại học An Giang, vừa qua, Chi bộ X (Chi bộ các Trung tâm) đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Trịnh Phước Nguyên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học An Giang cùng các đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ.

DH15PN tham quan thực tế một số mô hình canh tác, làng nghề truyền thống ở đồng bằng sông Cửu Long

Thứ Bảy, 29 Tháng Bảy 2017 02:12

Nhằm củng cố kiến thức đã học trên lớp và nâng cao kỹ năng thực tế cho sinh viên, vừa qua, Bộ môn Phát triển nông thôn và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên đã tổ chức cho sinh viên lớp DH15PN tham quan một số mô hình canh tác, làng nghề truyền thống ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.