Đại hội Chi bộ XXIX lần thứ 3

Thứ Tư, 02 Tháng Tám 2017 08:23

Thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Trường Đại học An Giang, vừa qua, Chi bộ XXIX (Chi bộ sinh viên ngành Kinh tế Quốc tế và Tài chính Doanh nghiệp – Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh) đã tổ chức Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Trịnh Phước Nguyên – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học An Giang đã tham dự và chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội Chi bộ XXIV lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017- 2020

Thứ Ba, 01 Tháng Tám 2017 08:40

Nhằm tổng kết, đánh giá các mặt đã làm được và chưa làm được trong nhiệm kỳ 2015-2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ và bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020, vừa qua, Chi bộ XXIV (Bộ môn Giáo dục Quốc phòng – Giáo dục Thể chất) đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Trần Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học An Giang đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội Chi bộ XII nhiệm kỳ 2017-2020

Thứ Ba, 01 Tháng Tám 2017 05:17

Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học An Giang, vừa qua, Chi bộ XII (Chi bộ viên chức Khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường và Trung tâm Tin Học) đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội Chi bộ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thứ Hai, 31 Tháng Bảy 2017 13:13

Nhằm tổng kết, đánh giá các mặt đã làm được và chưa làm được trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ, bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ mới, tuần qua, Chi bộ XVII (Chi bộ sinh viên ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Nuôi trồng thủy sản – Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên) đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội Chi bộ X lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2020

Thứ Bảy, 29 Tháng Bảy 2017 16:15

Được sự cho phép của Đảng ủy Trường Đại học An Giang, vừa qua, Chi bộ X (Chi bộ các Trung tâm) đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2020. Tham dự Đại hội có đồng chí Trịnh Phước Nguyên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học An Giang cùng các đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ.

DH15PN tham quan thực tế một số mô hình canh tác, làng nghề truyền thống ở đồng bằng sông Cửu Long

Thứ Bảy, 29 Tháng Bảy 2017 02:12

Nhằm củng cố kiến thức đã học trên lớp và nâng cao kỹ năng thực tế cho sinh viên, vừa qua, Bộ môn Phát triển nông thôn và Quản lý Tài nguyên thiên nhiên đã tổ chức cho sinh viên lớp DH15PN tham quan một số mô hình canh tác, làng nghề truyền thống ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Đại hội Chi bộ XIII nhiệm kỳ 2017-2020

Thứ Sáu, 28 Tháng Bảy 2017 08:30

Được sự chấp thuận và chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học An Giang, ngày 25/7, Chi bộ XIII (Chi bộ CBGV Khoa Văn hóa Nghệ thuật) đã tổ chức Đại hội lần 4, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội Chi bộ III nhiệm kỳ 2017-2020

Thứ Sáu, 28 Tháng Bảy 2017 02:44

Nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ trước và xác định phương hướng nhiệm vụ của chi bộ trong giai đoạn 3 năm tiếp theo, đồng thời lựa chọn những đồng chí có đầy đủ phẩm chất năng lực để bầu vào Ban chi ủy Chi bộ III, ngày 25/7, tại phòng họp 2 - khu A - khoa Sư phạm, tập thể Chi bộ III đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội Chi bộ XXII nhiệm kỳ 2017-2020

Thứ Năm, 27 Tháng Bảy 2017 06:57

Thực hiện theo công văn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng về việc đại hội chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở, ngày 21/7, Chi bộ XXII (Phòng Tổ chức chính trị, Phòng Thanh tra pháp chế và Phòng Hợp tác quốc tế) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội Chi bộ XXVII lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2020

Thứ Năm, 27 Tháng Bảy 2017 01:43

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ và bầu Chi ủy nhiệm kỳ mới, vừa qua, Chi bộ XXVII (Chi bộ sinh viên ngành Tài chính – ngân hàng, Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh) đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Trịnh Phước Nguyên – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học An Giang đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.