10 phút với Hoàn Anh - DH 5C2, giải I hùng biện Olympic Mác-Lênin.

Thứ Năm, 04 Tháng Năm 2006 16:01

Đội tuyển Olympic Mác – Lênin trường Đại học An Giang vừa trở về với thành tích: Đạt giải ba khu vực phía Nam. Riêng giải nhất phần thi hùng biện đã thuộc về Nguyễn Hoàn Anh, Lớp DH 5 C2, ngành Sư phạm Ngữ Văn. Hoàn Anh đã trình bày đề tài: “Quan điểm của Đảng về giáo dục: Giáo dục là quốc sách hàng đầu”.

Báo cáo công tác: Nhận Giải thưởng khoa học Úc Derek Tribe

Thứ Hai, 28 Tháng Mười Một 2005 09:11

Người báo cáo: Võ-Tòng Xuân Mục đích: Giải thưởng mang tên nhà khoa học nông nghiệp tiêu biểu của Úc Derek Tribe, mỗi 2 năm một lần, năm 2005 Hội đồng giải thưởng đã chọn Gs Võ-Tòng Xuân của Việt nam. Tôi được mời sang Úc để (1) nhận giải thưởng, (2) đi thăm một số cơ sở nông nghiệp thuộc miền đông nam nước Úc, và (3) nhân dịp này tôi cũng sắp xếp thời gian để đi tìm hiểu khả năng hợp tác của ĐHAG với Khoa sư phạm của 3 trường đại học vùng Melbourne.