Thân mời tham dự Hội nghị cộng tác viên eNews 2014

Chủ Nhật, 23 Tháng Mười Một 2014 16:01

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm xây dựng và phát triển Trang báo sinh viên điện tử eNews; đồng thời tạo cơ hội để các sinh viên đã, đang và sẽ là cộng tác viên có dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cộng tác và đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng trang báo, eNews - Thư viện tổ chức “Hội nghị Cộng tác viên eNews năm 2014”.

Thông báo thể lệ Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Bộ Tư pháp tổ chức

Thứ Sáu, 14 Tháng Mười Một 2014 14:10

Thực hiện Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 22/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương ban hành Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi tắt là cuộc thi) như sau:

Thông báo về việc tuyển sinh viên tham gia Đội Cờ đỏ năm học 2014 - 2015

Thứ Sáu, 07 Tháng Mười Một 2014 14:35

Nhằm thực hiện đúng nội qui và những quy định đối với học sinh - sinh viên, đảm bảo an ninh trật tự và nề nếp của sinh viên trong toàn trường, phòng Công tác Sinh viên thông báo tuyển sinh viên tham gia Đội Cờ đỏ của trường năm học 2014 – 2015, cụ thể như sau:

Thân mời nhận nhuận bút tháng 9/2014

Thứ Ba, 04 Tháng Mười Một 2014 09:33

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 9/2014 vui lòng đến gặp bạn Anh Thư (Tầng 4 - Phòng Thông tin & Enews - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận. Cảm ơn sự cộng tác của các bạn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý và cộng tác thường xuyên của bạn đọc!

Thân mời nhận nhuận bút tháng 8/2014

Thứ Năm, 16 Tháng Mười 2014 08:45

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 8/2014 vui lòng đến gặp bạn Anh Thư (Tầng 4 - Phòng Thông tin & Enews - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận.

Thân mời nhận nhuận bút tháng 7/2014

Thứ Tư, 10 Tháng Chín 2014 10:24

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 7/2014 vui lòng đến gặp bạn Anh Thư (Tầng 4 - Phòng Thông tin & Enews - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận. Cảm ơn sự cộng tác của các bạn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý và cộng tác thường xuyên của bạn đọc!

Thân mời nhận nhuận bút tháng 6/2014

Thứ Năm, 14 Tháng Tám 2014 09:26

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 6/2014 vui lòng đến gặp bạn Anh Thư (Tầng 4 - Phòng Thông tin & Enews - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận. Cảm ơn sự cộng tác của các bạn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý và cộng tác thường xuyên của bạn đọc!

Thân mời nhận nhuận bút tháng 5/2014

Thứ Hai, 28 Tháng Bảy 2014 13:27

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 5/2014 vui lòng đến gặp bạn Anh Thư (Tầng 4 - Phòng Thông tin & Enews - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận. Cảm ơn sự cộng tác của các bạn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý và cộng tác thường xuyên của bạn đọc!

Thông tin đăng ký tham gia sinh hoạt hè năm học 2013 - 2014

Thứ Hai, 09 Tháng Sáu 2014 15:07

Mùa hè tình nguyện năm 2014, Ban thường vụ Đoàn trường tổ chức thành 3 hình thức sinh hoạt hè sau:

Thân mời nhận nhuận bút tháng 4/2014

Thứ Tư, 04 Tháng Sáu 2014 21:38

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 4/2014 vui lòng đến gặp bạn Anh Thư (Tầng 4 - Phòng Thông tin & Enews - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận.Cảm ơn sự cộng tác của các bạn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý và cộng tác thường xuyên của bạn đọc!