THÔNG BÁO Về việc đăng ký tham dự báo cáo chuyên đề “Kỹ thuật tác nghiệp báo chí”

Thứ Năm, 18 Tháng Mười 2018 01:50

Thực hiện Kế hoạch số 1324/KH-ĐHAG ngày 16/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc tổ chức báo cáo chuyên đề “Kỹ thuật tác nghiệp báo chí”, Thư viện Trường Đại học An Giang thông báo về việc đăng ký tham dự báo cáo chuyên đề “Kỹ thuật tác nghiệp báo chí” như sau:

Thân mời nhận nhuận bút tháng 8/2018

Thứ Năm, 11 Tháng Mười 2018 09:12

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 8/2018 (từ ngày 11/8 đến 20/9) vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc bạn Huỳnh Cam (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút. Cảm ơn sự cộng tác của các bạn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý và cộng tác thường xuyên của bạn đọc!

Thân mời nhận nhuận bút tháng 7/2018

Thứ Ba, 25 Tháng Chín 2018 09:38

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 7/2018 (từ ngày 16/7 đến 10/8) vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc bạn Huỳnh Cam (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút.

Thân mời nhận nhuận bút tháng 6/2018

Thứ Ba, 21 Tháng Tám 2018 01:45

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 6/2018 (từ ngày 1/6 đến 15/7) vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc bạn Huỳnh Cam (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút. Cảm ơn sự cộng tác của các bạn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý và cộng tác thường xuyên của bạn đọc!

Thân mời nhận nhuận bút tháng 5/2018

Thứ Tư, 20 Tháng Sáu 2018 09:54

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 5/2018 (từ ngày 26/4 đến 31/5) vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc cô Hồng Loan (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút. Cảm ơn sự cộng tác của các bạn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý và cộng tác thường xuyên của bạn đọc!

Thân mời tham dự buổi chia sẻ kinh nghiệm viết bài dự thi "“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thứ Sáu, 20 Tháng Tư 2018 09:39

Để hỗ trợ tốt cho các viên chức lao động và học sinh, sinh viên dự thi cuộc thi viết “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Thư viện sẽ tổ chức báo cáo chia sẻ và định hướng cách chọn nhân vật, đề tài và cách triển khai bài dự thi theo đúng yêu cầu của Ban Tổ chức.

Thân mời nhận nhuận bút tháng 3/2018

Thứ Tư, 11 Tháng Tư 2018 05:01

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 3/2018 (từ ngày 1/3 đến 25/3) vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc cô Hồng Loan (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút.

Thân mời nhận nhuận bút tháng 2/2018

Thứ Sáu, 30 Tháng Ba 2018 09:50

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 2/2018 (từ ngày 26/1 đến 28/2) vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc cô Hồng Loan (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút.

Thân mời nhận nhuận bút tháng 1/2018

Thứ Năm, 01 Tháng Ba 2018 06:26

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 1/2018 (từ ngày 26/12 đến 25/1) vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc cô Hồng Loan (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút. Cảm ơn sự cộng tác của các bạn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý và cộng tác thường xuyên của bạn đọc!

THÔNG BÁO PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”

Thứ Năm, 18 Tháng Giêng 2018 03:28

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG              THƯ VIỆN                 Số: 07 /TB-ThV   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           An Giang, ngày 18  tháng 01 năm 2018   THÔNG BÁO PHÁT ĐỘNG CUỘC THI VIẾT chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” (Căn cứ vào Kế hoạch số 61/KH-ĐHAG ngày 17/01/2018 của PHT ĐHAG)   Thực hiện theo Hướng dẫn số 54 – HD/BTGTU ngày 29/12/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 2 – HD/ĐU ngày 08/01/2018 của Đảng ủy Trường Đại học An Giang về học tập chuyên đề 2018. Thư viện Trường Đại học An Giang tổ chức cuộc thi viết chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.