Thân mời nhận nhuận bút tháng 12/2017

Thứ Tư, 17 Tháng Giêng 2018 01:15

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 12/2017 (từ ngày 26/11 đến 25/12) vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc Huỳnh Cam (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút.

Thân mời nhận nhuận bút tháng 11/2017

Thứ Hai, 18 Tháng Mười Hai 2017 01:15

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 11/2017 (từ ngày 26/10 đến 25/11) vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc Huỳnh Cam (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút. Cảm ơn sự cộng tác của các bạn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý và cộng tác thường xuyên của bạn đọc!

Thân mời nhận nhuận bút tháng 10/2017

Thứ Năm, 23 Tháng Mười Một 2017 08:13

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 10/2017 (từ ngày 25/9 đến 25/10) vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc Huỳnh Cam (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút.

Thân mời nhận nhuận bút tháng 9/2017

Thứ Sáu, 20 Tháng Mười 2017 02:14

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 9/2017 vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc Huỳnh Cam (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút.

Thân mời nhận nhuận bút tháng 8/2017

Thứ Hai, 11 Tháng Chín 2017 03:24

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 8/2017 vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc Huỳnh Cam (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút.

Thân mời nhận nhuận bút tháng 7/2017

Thứ Bảy, 12 Tháng Tám 2017 02:29

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 7/2017 vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc Huỳnh Cam (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút.

Thân mời nhận nhuận bút tháng 6/2017

Thứ Hai, 31 Tháng Bảy 2017 01:14

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 6/2017 vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc Huỳnh Cam (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút.

Thân mời nhận nhuận bút tháng 5/2017

Thứ Năm, 08 Tháng Sáu 2017 01:14

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 5/2017 vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc Huỳnh Cam (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút.

Thân mời nhận nhuận bút tháng 4/2017

Thứ Tư, 17 Tháng Năm 2017 03:46

Thân mời các cộng tác viên có bài viết đăng trong tháng 4/2017 vui lòng đến gặp bạn Anh Thư hoặc Huỳnh Cam (Tầng 4 - Phòng Thông tin & e-News - Thư viện Khu trung tâm ĐHAG) để nhận nhuận bút.

Thông báo phát động cuộc thi Hành trình đam mê 2017

Thứ Sáu, 05 Tháng Năm 2017 06:52

Thực hiện kế hoạch phối hợp các hoạt động dành cho sinh viên mang tên Hành trình đam mê giữa Trường Đại học An Giang và Công ty TNHH KD Lốp xe Bridgestone Việt Nam; Ban Thường vụ Đoàn trường phát động toàn thể đoàn viên, sinh viên Trường Đại học An Giang tham gia cuộc thi “Hành trình đam mê năm 2017”; cụ thể như sau: