Học bổng trường Đại học London Metropolitan – Vương quốc Anh

Thứ Ba, 23 Tháng Năm 2006 07:55

Hội đồng Anh vừa thông báo: Trường Đại học London Metropolitan hiện đang có nhiều chương trình học bổng đa dạng và phong phú dành cho sinh viên quốc tế.

Nơi gặp gỡ của các tín đồ bóng đá AGU

Thứ Hai, 22 Tháng Năm 2006 13:13

Nhân dịp World Cup 2006, Báo Sinh Viên Điện Tử ĐHAG mở một chuyên mục trên trang web này dành riêng cho các tín đồ bóng đá AGU. Rất mong các bạn sinh viên nhiệt tình tham gia.

Thông báo buổi họp ngày 15/05/2006

Thứ Ba, 16 Tháng Năm 2006 08:57

Kết luận của Ban Giám hiệu tại buổi họp báo sáng ngày 15/5/2006. Kính gửi: Trưởng các đơn vị. Đề nghị Trưởng các đơn vị chú ý triển khai thực hiện.

Giới thiệu website Du lịch An Giang.

Thứ Tư, 10 Tháng Năm 2006 20:31

Sở Du lịch An Giang xin thông báo Website Du lịch An Giang đã chính thức đi vào hoạt động trên mạng internet với tên miền: http://sodulich.angiang.gov.vn

Kết luận của Ban Giám hiệu tại buổi họp báo sáng ngày 24/4/2006.

Thứ Ba, 25 Tháng Tư 2006 10:58

Trưởng các đơn vị. Đề nghị Trưởng các đơn vị chú ý triển khai thực hiện.

V/v đăng ký thực hiện công tác lao động, tổng vệ sinh trường lớpHọckỳ II – Năm học 2005 – 2006

Thứ Năm, 13 Tháng Tư 2006 17:03

- Thực hiện chương trình, hoạt động của Trường Đại học An Giang (2005 – 2006); - Căn cứ tiêu chí đánh giá Điểm rèn luyện HSSV trong Học kỳ II (2005 – 2006); Phòng Công tác Sinh viên phối hợp với Văn thư các khoa triển khai thông báo việc cho đăng ký thực hiện công tác lao động, tổng vệ sinh trường lớp Học kỳ II, với nội dung cụ thể sau đây:

Kế hoạch tổ chức thi hát Quốc ca.

Thứ Năm, 13 Tháng Tư 2006 11:04

Để phong trào hội thi hát Quốc ca trở thành truyền thống của trường Đại học An Giang, nhà trường tổ chức hội thi hát Quốc ca lần thứ VI.

Kết luận của Ban Giám hiệu tại buổi họp báo sáng ngày 10/4/2006.

Thứ Hai, 10 Tháng Tư 2006 20:20

Kính gửi: Trưởng các đơn vị. Đề nghị Trưởng các đơn vị chú ý triển khai thực hiện.

Nội dung ôn thi tốt nghiệp môn Chính trị.

Thứ Năm, 06 Tháng Tư 2006 08:40

Năm học 2005-2006 hệ Sư phạm Mẫu giáo 12K5M.

Kế hoạch thi cuối khóa các môn Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh NH 2005-2006

Thứ Tư, 05 Tháng Tư 2006 08:34

- Căn cứ Quyết định số 02/2004/QĐ-BGH&ĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo về công tác kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng. - Căn cứ công văn số 6134/ĐH&SĐH của Bộ Giáo và Đào tạo về “Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 02/2004/QĐ-BGH&ĐT” ngày 15 tháng 07 năm 2004 và công văn “Hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định số 02/2004/QĐ-BGH&ĐT” ngày 16 tháng 12 năm 2004. - Bộ môn Mác-Lênin trường Đại học An Giang trình Ban Giám Hiệu Kế hoạch thi cuối khoá các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm học 2005 - 2006 như sau: