Kết luận của Ban Giám hiệu tại buổi họp báo sáng ngày 24/4/2006.

Thứ Ba, 25 Tháng Tư 2006 10:58

Trưởng các đơn vị. Đề nghị Trưởng các đơn vị chú ý triển khai thực hiện.

V/v đăng ký thực hiện công tác lao động, tổng vệ sinh trường lớpHọckỳ II – Năm học 2005 – 2006

Thứ Năm, 13 Tháng Tư 2006 17:03

- Thực hiện chương trình, hoạt động của Trường Đại học An Giang (2005 – 2006); - Căn cứ tiêu chí đánh giá Điểm rèn luyện HSSV trong Học kỳ II (2005 – 2006); Phòng Công tác Sinh viên phối hợp với Văn thư các khoa triển khai thông báo việc cho đăng ký thực hiện công tác lao động, tổng vệ sinh trường lớp Học kỳ II, với nội dung cụ thể sau đây:

Kế hoạch tổ chức thi hát Quốc ca.

Thứ Năm, 13 Tháng Tư 2006 11:04

Để phong trào hội thi hát Quốc ca trở thành truyền thống của trường Đại học An Giang, nhà trường tổ chức hội thi hát Quốc ca lần thứ VI.

Kết luận của Ban Giám hiệu tại buổi họp báo sáng ngày 10/4/2006.

Thứ Hai, 10 Tháng Tư 2006 20:20

Kính gửi: Trưởng các đơn vị. Đề nghị Trưởng các đơn vị chú ý triển khai thực hiện.

Nội dung ôn thi tốt nghiệp môn Chính trị.

Thứ Năm, 06 Tháng Tư 2006 08:40

Năm học 2005-2006 hệ Sư phạm Mẫu giáo 12K5M.

Kế hoạch thi cuối khóa các môn Khoa học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh NH 2005-2006

Thứ Tư, 05 Tháng Tư 2006 08:34

- Căn cứ Quyết định số 02/2004/QĐ-BGH&ĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo về công tác kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng. - Căn cứ công văn số 6134/ĐH&SĐH của Bộ Giáo và Đào tạo về “Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 02/2004/QĐ-BGH&ĐT” ngày 15 tháng 07 năm 2004 và công văn “Hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định số 02/2004/QĐ-BGH&ĐT” ngày 16 tháng 12 năm 2004. - Bộ môn Mác-Lênin trường Đại học An Giang trình Ban Giám Hiệu Kế hoạch thi cuối khoá các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm học 2005 - 2006 như sau:

Kế hoạch thi cuối khóa năm 2005 - 2006. Lớp Đại học GDCT khóa 3-NH 2002-2006

Thứ Tư, 05 Tháng Tư 2006 08:21

- Căn cứ điều 13 của Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 04/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Căn cứ mục tiêu chương trình và kế hoạch đào tạo ngành: Giáo dục chính trị (sư phạm). Mã số: 10.04.21 ngày 02/11/2000 của trường Đại học An Giang. Bộ môn Mác-Lênin trường Đại học An Giang trình Ban Giám Hiệu Kế hoạch thi cuối khoá hệ ĐHSP chuyên ngành Giáo dục chính trị, khoá 3, niên khoá 2002 – 2006 như sau:

Mời đến nhận tiền nhuận bút.

Thứ Tư, 29 Tháng Ba 2006 10:03

Cùng các bạn Cộng tác viên của Báo Sinh viên Điện tử.

Các Hoạt động kỷ niệm 75 năm thành lập ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM 26.3.1931 - 26.3.2006

Thứ Sáu, 24 Tháng Ba 2006 17:41

Để hoà nhập vào không khí sôi nổi của cả nước trong dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo: Kính mời toàn thể giáo viên- cán bộ - nhân viên và các bạn sinh viên đến xem các chương trình sau đây:

V/v Tư vấn tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2006.

Thứ Tư, 22 Tháng Ba 2006 09:01

Nhằm giúp cho thí sinh nắm chắc các thông tin về tuyển sinh Đại học- Cao đẳng 2006. Trường Đại học An Giang tổ chức buổi tư vấn tuyển sinh và giải đáp thắc mắc cho học sinh đang theo học các lớp bồi dưỡng văn hoá tại trường.