THÔNG BÁO TẠI BUỔI HỌP ĐẦU TUẦN NGÀY 13.6.2005.

Thứ Hai, 13 Tháng Sáu 2005 16:05

Thiết thực chào mừng Đại hội thi đua lần thứ III - 2005 của Tỉnh, trong tuần đề nghị Trưởng đơn vị tổ chức thực hiện một số nội dung công việc sau:

Thông báo kết luận của Thầy Hoàng Xuân Quảng, Phó Hiệu trưởng tại buổi họp báo sáng ngày 23.5.2005

Thứ Ba, 24 Tháng Năm 2005 09:11

Đề nghị Trưởng đơn vị tổ chức thực hiện một số nội dung công việc sau :

Thông báo kết luận của Thầy Hoàng Xuân Quảng, Phó Hiệu trưởng tại buổi họp báo sáng ngày 16.5.2005

Thứ Ba, 17 Tháng Năm 2005 14:19

Đề nghị Trưởng đơn vị tổ chức thực hiện một số nội dung công việc sau:

THÔNG BÁO

Thứ Sáu, 18 Tháng Ba 2005 09:19

V/v Khảo hạch trình độ Ngoại ngữ và Tin học cho sinh viên Đại học khoá I

THÔNG BÁO

Thứ Tư, 16 Tháng Ba 2005 16:23

V/v tổ chức lớp học "Kỹ năng Nhiếp ảnh"

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Thứ Tư, 16 Tháng Ba 2005 10:21

V/v Ban hành Qui định hình thức trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của Trường Đại học An Giang.

Thông báo kết luận của Thầy Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng tại buổi họp đầu tuần sáng ngày 14.03.2005.

Thứ Ba, 15 Tháng Ba 2005 15:46

Ban Giám hiệu yêu cầu thực hiện một số nội dung tại phiên họp.

THỂ LỆ BÀI BÁO KHOA HỌC GỞI ĐĂNG TRÊN TỜ THÔNG TIN KHOA HỌC - ĐẠI HỌC AN GIANG

Thứ Ba, 15 Tháng Ba 2005 10:26

Các bài báo khoa học gởi đăng trên tờ TTKH - ĐHAG phải được đánh máy vi tính theo hình thức thể hiện cụ thể như sau:

QUI ĐỊNH HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thứ Ba, 15 Tháng Ba 2005 10:17

(Ban hành kèm theo Quyết định số 133.QĐ/ĐHAG ngày 09/3/2005 của Hiệu Trưởng Trường Đại học An Giang)

Thông báo V/v Viết bài cho tờ “Thông tin Khoa học - ĐHAG” số 22

Thứ Ba, 15 Tháng Ba 2005 10:00

Nhằm mục đích truyền tải những thông tin khoa học đến toàn thể Cán bộ, Giảng viên và sinh viên trong Trường. Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể Cán bộ, Giảng viên trong Trường và các cộng tác viên như sau: