Thông báo kết luận của Thầy Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng tại buổi họp đầu tuần sáng ngày 14.03.2005.

Thứ Ba, 15 Tháng Ba 2005 15:46

Ban Giám hiệu yêu cầu thực hiện một số nội dung tại phiên họp.

THỂ LỆ BÀI BÁO KHOA HỌC GỞI ĐĂNG TRÊN TỜ THÔNG TIN KHOA HỌC - ĐẠI HỌC AN GIANG

Thứ Ba, 15 Tháng Ba 2005 10:26

Các bài báo khoa học gởi đăng trên tờ TTKH - ĐHAG phải được đánh máy vi tính theo hình thức thể hiện cụ thể như sau:

QUI ĐỊNH HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Thứ Ba, 15 Tháng Ba 2005 10:17

(Ban hành kèm theo Quyết định số 133.QĐ/ĐHAG ngày 09/3/2005 của Hiệu Trưởng Trường Đại học An Giang)

Thông báo V/v Viết bài cho tờ “Thông tin Khoa học - ĐHAG” số 22

Thứ Ba, 15 Tháng Ba 2005 10:00

Nhằm mục đích truyền tải những thông tin khoa học đến toàn thể Cán bộ, Giảng viên và sinh viên trong Trường. Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể Cán bộ, Giảng viên trong Trường và các cộng tác viên như sau:

Thông báo kết luận của Thầy Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng tại buổi họp đầu tuần sáng 07.03.2005.

Thứ Ba, 08 Tháng Ba 2005 15:48

Giám hiệu yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung tại phiên họp:

Một số hoạt động diễn ra trong tuần 29 từ ngày 28.02.2005 - 06.03.2005.

Thứ Hai, 28 Tháng Hai 2005 14:40

Một số hoạt động diễn ra trong tuần 29 từ ngày 28.02.2005 - 06.03.2005.

Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban thể dục thể thao

Thứ Ba, 22 Tháng Hai 2005 08:58

V/v khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục thể thao tỉnh An Giang năm 2004.

Thông báo kết luận của Thầy Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng tại buổi họp đầu tuần sáng ngày 21.02.2005.

Thứ Ba, 22 Tháng Hai 2005 08:32

Ban Giám hiệu yêu cầu thực hiện một số nội dung tại phiên họp.

Thông báo kết luận của Thầy Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng tại buổi họp đầu tuần sáng ngày 31.01.2005.

Thứ Ba, 01 Tháng Hai 2005 08:47

Tại buổi họp báo sáng ngày 31.01.2005 Ban Giám hiệu yêu cầu thực hiện một số nội dung:

Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Xuân Quảng, Phó Hiệu trưởng tại buổi họp đầu tuần 24.01.2005.

Thứ Hai, 24 Tháng Giêng 2005 15:49

Giám hiệu yêu cầu thực hiện một số nội dung tại phiên họp báo sáng 24.01.2005