Thông báo kết luận của Thầy Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng tại buổi họp đầu tuần sáng ngày 31.01.2005.

Thứ Ba, 01 Tháng Hai 2005 08:47

Tại buổi họp báo sáng ngày 31.01.2005 Ban Giám hiệu yêu cầu thực hiện một số nội dung:

Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Xuân Quảng, Phó Hiệu trưởng tại buổi họp đầu tuần 24.01.2005.

Thứ Hai, 24 Tháng Giêng 2005 15:49

Giám hiệu yêu cầu thực hiện một số nội dung tại phiên họp báo sáng 24.01.2005

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÓN XUÂN, VUI TẾT ẤT DẬU 2005.

Thứ Tư, 19 Tháng Giêng 2005 10:18

Căn cứ Chỉ thị số 48/2004/CT-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tổ chức đón Tết Ất Dậu 2005; Chỉ thị số 37/2004/CT-UB ngày 21/12/2004 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang về việc đón Tết Ất Dậu 2005 và

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT

Thứ Tư, 19 Tháng Giêng 2005 10:10

Trong hai tuần qua, tại khu vực của Trường đã có 07 trường hợp bị bệnh sốt xuất huyết, trước tình hình bệnh có thể bùng phát thành dịch, nhà trường đã

Thông báo kết luận của Thầy Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng tại buổi họp đầu tuần sáng 17.01.2005.

Thứ Tư, 19 Tháng Giêng 2005 10:08

Giám hiệu yêu cầu thực hiện một số nội dung tại phiên họp báo sáng 17.01.2005

Thông báo kết luận của Thầy Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng tại buổi họp đầu tuần sáng ngày 10.01.2005.

Thứ Tư, 19 Tháng Giêng 2005 10:05

Ban Giám hiệu yêu cầu thực hiện một số nội dung tại phiên họp

Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Xuân Quảng, Phó Hiệu trưởng tại buổi họp đầu tuần 27.12.2004.

Thứ Ba, 28 Tháng Mười Hai 2004 07:57

Ban Giám Hiệu yêu cầu thực hiện một số nội dung tại phiên họp đầu tuần ngày 27/12/2004:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2005

Thứ Ba, 28 Tháng Mười Hai 2004 07:45

Căn cứ Thông báo số 247/TB-UB ngày 24/12/2004 của UBND tỉnh An Giang, về việc nghỉ Tết Dương lịch 2005, nhà trường thông báo đến CB. GV. CNV và HS.SV thời gian nghỉ như sau :