Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa quyết định thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ 2010.

hủ tịch hội đồng là ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,
hai phó chủ tịch hội đồng và 18 ủy viên hội đồng là lãnh đạo các Bộ, Viện, Học viện và các nhà khoa học.

Nhiệm vụ của hội đồng là giúp Thủ tướng Chính phủ lựa chọn những công trình, cụm công trình khoa học công nghệ để đề nghị Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ.

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ là một trong những giải thưởng cao nhất của Việt Nam, là là sự công nhận, tôn vinh, khích lệ, của nhà nước đối với các nhà khoa học Việt Nam.

Cá giải thưởng này được xem xét và công bố 5 năm một lần. Các tác phẩm công trình nghiên cứu phải đạt tiêu chí đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về khoa học, ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần vào phát triển sự nghiệp nước nhà.

Năm 2005, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì do Bộ trưởng Hoàng Văn Phong làm chủ tịch hội đồng. Giải thưởng Hồ Chí Minh vừa rồi được tặng cho 12 công trình và cụm công trình; 41 công trình và cụm công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước cũng có đặc điểm gắn kết với đời sống và sản xuất.


Theo Hương Thu
VnExpress

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.