Sáng nay 1.03.2006 Đoàn Sinh viên trường Khoa học Xã Hội và Nhân Văn, khoa Địa lý đến thăm Đại Học An Giang và thăm Thư viện trường trong chương trình thực tập khảo sát thực tế của sinh viên năm cuối chuyên ngành Địa lý Kinh tế Phát triển vùng.

Trưởng Đoàn là Cô Tiến sĩ Trương thị Kim Chuyên cùng Thầy Châu Ngọc Thái và 24 em sinh viên. Mục đích chuyến thực tập nhằm giúp sinh viên khảo sát và tham quan Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long với chủ đề phát triển bền vững kinh tế - xã hội - bảo vệ môi trường của vùng. Tìm hiểu nông nghiệp và thủy hải sản của tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang.

 

Đoàn đến thăm Đại học An Giang để tìm hiểu vai trò của trường đại học trong sự phát triển của tỉnh và mô hình tổ chức phát triển của trường. Đoàn đến thăm Thư viện để trao đổi kinh nghiệm trong mô hình Thư viện điện tử.

 

Ngoài tỉnh An Giang, đoàn sẽ tham quan tỉnh Kiên Giang và Cần Thơ.

 

 

 

 

Ánh Nguyên lược ghi.

Ảnh: AN

Ánh Nguyên

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.