Mỗi khi hè về, các chiến sĩ tình nguyện của trường Đại học An Giang lại hòa mình vào chiến dịch mùa hè xanh cùng sinh viên trên cả nước, chúng tôi thân thương gọi nhau là Tiểu đoàn AGU. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Tiểu đoàn AGU đã đem nhiệt huyết, tuổi trẻ của mình cống hiến cho quê hương. Những ngày tham gia chiến dịch là kỉ niệm đẹp trong quãng đời sinh viên của tôi và đồng đội.

Phan Thảo - DH12NH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.