Sáng ngày 13/05/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp cơ sở “Ứng dụng ảnh viễn thám (Radar) và GIS đánh giá thực trạng và điều chỉnh bản đồ lịch thời vụ (3 vụ lúa/năm) ở hai huyện Châu Thành và Thoại Sơn tỉnh An Giang” do ThS. Phạm Duy Tiễn – Giảng viên Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH của ThS. Phạm Duy Tiễn

Đề tài thực hiện với mục tiêu là ứng dụng ảnh viễn thám (Radar và ảnh quang học) để theo dõi diễn biến gieo sạ và thu hoạch nhằm xây dựng lịch thời vụ, từ đó xây dựng và quản lý dữ liệu lịch thời vụ bằng hệ thống thông tin địa lý.

Hội đồng đã đánh giáo cao tính mới và ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Kết quả của đề tài không chỉ là tài liệu giảng dạy và tham khảo cho giảng viên và sinh viên ngành Nông nghiệp mà sẽ được chuyển giao cho Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh An Giang, đây là cơ sở khoa học để Sở Nông nghiệp ứng dụng trong việc theo dõi, điều chỉnh và quản lý lịch thời vụ.

Theo kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 85,6/100 điểm và Hội đồng thống nhất cho đề tài thực hiện.

 

Lan Phương - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.