Ngày 13/05/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp cơ sở “Xác định loài sán dây trên chó lây truyền sang người bằng kỹ thuật PCR (Polymerase Chain Reaction)” do ThS. Nguyễn Phi Bằng – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông nghiệp & Tài nguyên thiên nhiên làm chủ nhiệm.

ThS. Nguyễn Phi Bằng – Giảng viên Bộ môn Chăn nuôi Thú y, Chủ nhiệm đề tài
báo cáo đề cương chi tiết trước Hội đồng Khoa học
 

Đề tài thực hiện với 2 mục tiêu:

- Xác định đặc điểm dịch tễ của bệnh sán dây trên chó ở một số địa bàn trong tỉnh An Giang, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Ứng dụng kỹ thuật PCR trong việc nhận diện loài sán dây trên chó lây truyền sang người.

Theo Hội đồng khoa học, kết quả của đề tài ngoài việc làm tài liệu giảng dạy và tham khảo cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành Chăn nuôi Thú y còn là cơ sở khoa học để ngành Thú y đề ra các biện pháp khuyến cáo người dân trong việc phòng ngừa việc lây truyền các loài sán từ chó sang người. Kết quả của đề tài sẽ được chuyển giao cho Chi cục Thú y của Tỉnh sử dụng.

Điểm trung bình của đề tài đạt 81,5/100 điểm và Hội đồng thống nhất cho đề tài thực hiện.

 

Lan Phương - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.