Sáng ngày 02/06/2016, Hội đồng Khoa học – Đào tạo Trường ĐHAG đã họp xét duyệt danh mục 13 đề tài NCKH cấp Trường do Khoa NN-TNTN đề xuất thực hiện trong năm học 2015-2016 (đợt 2)

Toàn cảnh buổi xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp Trường do Khoa Nông nghiệp - TNTN đề xuất thực hiện
 

Qua kết quả bỏ phiếu đánh giá, chấm chọn của Hội đồng, có 07/13 đề tài được cho tiến hành thực hiện. Cụ thể như sau:

BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG:

1. Khảo sát tính đối kháng của nấm nội sinh trong cây lúa mùa nổi với nấm bệnh Cháy lá (Pyricularia oryzae) gây bệnh trên lúa - CNĐT: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

2. Khảo sát hiệu lực của một số biện pháp phòng trừ bọ nhảy (Phyllotetra striolata Fabricius) trên nhóm rau ăn lá theo hướng tổng hợp tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang năm 2016 - CNĐT: ThS. Trần Văn Khải

BỘ MÔN CHĂN NUÔI THÚ Y:

3. Đánh giá năng suất chất xanh và giá trị dinh dưỡng của một số giống cỏ trồng tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang - CNĐT: ThS. Hồ Xuân Nghiệp

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC:

4. Khảo sát sự biến đổi thành phần dinh dưỡng trước và sau khi ủ phụ phẩm cây đậu nành rau để sản xuất phân bón hữu cơ - CNĐT: ThS. Trịnh Hoài Vũ

BỘ MÔN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN:

5. Ảnh hưởng của các loại giá thể lên chất lượng nước, tăng trưởng của cá lóc (Channa striata) nuôi trong hệ thống tuần hoàn - CNĐT: ThS. Phan Thị Thanh Vân

6. Ảnh hưởng của stress và môi trường đến một số chỉ tiêu huyết học cá tra giống (Pangasianodon hypophthalmus) - CNĐT: ThS. Đặng Thế Lực

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM:

7. Nghiên cứu khả năng chế biến và đa dạng hóa các sản phẩm từ trái thốt nốt - CNĐT: ThS. Vũ Thị Thanh Đào

Đối với danh mục đề tài đã được Hội đồng đồng ý và góp ý chỉnh sửa cho thực hiện, các chủ nhiệm đề tài cần sớm hoàn chỉnh đề cương chi tiết và gửi về Phòng QLKH-HTQT trước ngày 02/07/2016 để Hội đồng họp xét duyệt.
 

Minh Trí - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.