Sáng ngày 08/06/2016, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang tổ chức họp xét duyệt đề cương chi tiết đề tài NCKH cấp Trường “Tuyển chọn vi khuẩn có khả năng cố định đạm và phân giải lân liên kết với cây lúa cao sản trồng trên dất phèn tại tỉnh An Giang” do ThS. Lý Ngọc Thanh Xuân – Khu Thí nghiệm, Phòng Quản trị Thiết bị làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu là tuyển chọn được các dòng vi khuẩn có khả năng cố định đạm và phân giải lân liên kết với cây lúa cao sản trồng trên đất phèn.

Theo đánh giá của Hội đồng, đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao. Nếu đề tài thành công, ngoài việc làm tài liệu giảng dạy và tham khảo cho giảng viên và sinh viên ngành Nông nghiệp, kết quả của đề tài sẽ là cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu và sản xuất nhiều loại phân bón vi sinh cho cây trồng. Sử dụng phân bón vi sinh thay thế phân bón hóa học là một trong những giải pháp hữu hiệu trong việc nâng cao chất lượng nông sản, góp phần bảo vệ môi trường và tiến đến phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng, điểm trung bình của đề tài đạt 82,5/100 điểm và Hội đồng thống nhất cho đề tài thực hiện.

 

Lan Phương - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.