Ngày 02/06 vừa qua, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở đợt 2 năm 2016. Tại buổi họp các thành viên trong Hội đồng đã xem xét, thảo luận về các thông tin tóm tắt của các đề tài như: tính mới, cấp thiết, mục tiêu, nội dung, kết quả ứng dụng và kinh phí thực hiện của từng đề tài.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng có 13/15 đề tài thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin và 02/08 đề tài thuộc lĩnh vực KHXH&NV được Hội đồng Khoa học Trường đề xuất với Sở Khoa học và Công nghệ An Giang hỗ trợ kinh phí thực hiện năm 2016 (đợt 2).

Trong đó có 03 đề tài đã được các đơn vị ứng dụng đặt hàng nghiên cứu là:

- Nghiên cứu, xây dựng hoàn chỉnh quy trình tuần hoàn ương nuôi cá thát lát cườm (Notopterus chitala) từ giai đoạn bột lên giống bằng thức ăn có độ đạm khác nhau do TS. Chau Thi Đa – Trưởng Bộ môn Nuôi trồng Thủy sản, Khoa NN&TNTN làm chủ nhiệm

- Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo chuẩn VietGAP tại An Giang do TS. Nguyễn Văn Hòa và  ThS. Huỳnh Phước Hải – Khoa KT-CN-MT đồng làm chủ nhiệm.

- Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ vạch đường cho máy nông nghiệp do TS. Đoàn Thanh Nghị, TS. Nguyễn Văn Hòa  - Phó trưởng Khoa KT-CN-MT đồng làm chủ nhiệm.

 

Lan Phương - P.QLKH&HTQT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.