Hiện Thư viện đang giữ mộtcái bóp bị đánh rơi, trong có nhiều giấy tờ quan trọng mang tên TRẦN MINH PHỤNG sinh viên lớp ĐH6A2.
Bạn Minh Phụng hoặc bạn cùng lớp với bạn Phụng có đọc được mẫu tin nhắn này xin vui lòng nhắn với Minh Phụng đến Thư viện nhận lại.
Gặp Cô Hồng Mai trong giờ hành chánh.

Enews

e-News

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.