Bạn muốn có cơ hội trải nghiệm làm một “biên tập viên”, trau dồi thêm những kỹ năng phản biện đánh giá, hãy tham gia chương trình “Cùng đọc báo mỗi ngày với eNews”. Những hoạt động này không những giúp cho bạn nâng cao kỹ năng đọc viết, kỹ năng hoạt động công tác xã hội mà còn giúp cho bạn tích lũy điểm rèn luyện trong năm học.

Gửi bình luận:

  • Nêu lên cảm nghĩ và quan điểm cá nhân (viết lời bình) cho các bài đã đăng. 
  • Mỗi bình luận (từ 5 dòng trở lên) được đăng sẽ được tính tương đương 4 giờ tham gia công tác xã hội.
  • Đặc biệt, phần bình luận nào được đăng thành bài viết sẽ được tính nhuận bút theo chế độ hiện hành.

Cùng biên tập với eNews:

  • Gửi ý kiến theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. về các thiếu sót trong bài viết đã đăng (về lỗi chính tả, sai thông tin, bổ sung thông tin…).
  • Mỗi ý kiến liên hệ cung cấp thông tin cho eNews được xét chọn sẽ được tính tương đương 2 giờ tham gia công tác xã hội

Đề xuất chủ đề sáng tác hoặc các giải pháp cải tiến:

  • Giới thiệu, cung cấp thông tin kịp thời về những trường hợp sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có thành tích đặc biệt…
  • Cung cấp thêm thông tin về các hoạt động phong trào (mang tính đột xuất), nêu ý kiến đề xuất các chủ đề sáng tác mới hoặc góp ý cải tiến eNews.
  • Mỗi ý kiến đề xuất được xét chọn sẽ được tính tương đương 2 giờ tham gia công tác xã hội

 

Lưu ý: Với 40 giờ/ học kỳ, bạn sẽ được cộng 4 điểm rèn luyện trong hoạt động công tác xã hội theo Quyết định của Hiệu trưởng số 2570/QĐ - ĐHAG, ban hành ngày 30/12/2015 về việc Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học hình thức giáo dục chính quy.

Chỉ cần gửi bình luận và cung cấp thông tin, bạn đã góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh trang báo điện tử của chính các bạn.

Rất mong bạn đọc eNews sẽ hưởng ứng tích cực hoạt động này để trang eNews ngày càng phong phú và hấp dẫn hơn!

e-News