1. Hình thức cộng tác

 Cộng tác viên có thể gửi bài viết phản ánh những thông tin về hoạt động học tập, phong trào của sinh viên cũng như các hoạt động giảng dạy của giảng viên Đại học An Giang.

 Bài viết đạt yêu cầu sẽ được Ban Biên tập đăng lên trang web enews.agu.edu.vn. Mỗi bài viết được đăng sẽ được nhận nhuận bút theo quy định chung của Trường. Ngoài ra, các Cộng tác viên có 3-4 bài viết trở lên/ học kỳ hoặc có đóng góp tích cực cho trang báo sẽ được cộng điểm rèn luyện theo quy định trong sổ tay sinh viên.

 Các bài viết gửi đến nếu không được đăng hoặc cần chỉnh sửa, Ban Biên tập sẽ phản hồi đến các tác giả. Nếu có ý kiến thắc mắc về bài viết đã gửi, bạn đọc xin vui lòng gửi qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2. Quy định bài viết

 Bài viết cần dùng bảng mã Unicode, kiểu chữ Verdana cỡ 10, dùng tiếng Việt có dấu (dùng Unikey hay Vietkey). Không sử dụng Drop Cap, Word Art, chèn bảng, đóng khung vào bài viết. Bài viết có thể soạn bằng Microsoft Word hay Notepad thành một tập tin, sau đó gửi email dưới dạng tệp đính kèm, tiêu đề email là tên của bài viết hoặc tên tác giả, tới Ban Biên tập theo địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Enews không đăng những bài sưu tầm, bài sao chép của tác giả khác hoặc đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông khác trước đó.

 Nếu bài viết sử dụng nhiều tài liệu để tham khảo (kể cả tiếng nước ngoài và tiếng Việt) thì cần trích dẫn rõ nguồn tham khảo. Nếu tài liệu tham khảo được trích từ một bài trên internet thì phải có đường link tới bài viết đó.

 Hình ảnh minh họa: không chèn hình vào bài viết và phải có dẫn giải, chú thích ảnh, nguồn ảnh, tác giả ảnh. Vui lòng đính kèm file hình qua email hoặc gửi qua USB.

 Cuối bài viết: Cộng tác viên cần ghi rõ họ tên thật của tác giả (CTV có thể sử dụng bút danh nhưng phải kèm họ tên thật), đơn vị công tác, số điện thoại và email thường sử dụng để Ban Biên tập có thể liên lạc khi cần thiết.

 Ban Biên tập eNews có thể biên tập bài viết gửi đến cộng tác theo quy định để phù hợp với tiêu chí hoạt động của trang báo.

 Các bài viết đạt yêu cầu và được đăng trên trang http://enews.agu.edu.vn đều thuộc quyền sở hữu của trang báo và Ban Biên tập được toàn quyền quản lý và sử dụng các bài viết này.

3. Quy định về nhuận bút

 Nhuận bút cho các bài viết được đăng trên eNews sẽ được tính vào cuối tháng và được Ban Biên tập chi trả khi có thông báo mời nhận nhuận bút chính thức trên trang web của eNews.

 Tác giả vui lòng thông báo với Ban Biên tập nếu không đến nhận được hoặc có thể nhờ người đến nhận thay.

 Quá 3 tháng sau khi có thông báo, nếu tác giả không có phản hồi thì số tiền nhuận bút sẽ được eNews sử dụng cho các mục đích thiện nguyện.

 Trường hợp Cộng tác viên chỉ muốn đăng bài, không muốn nhận nhuận bút, vui lòng ghi rõ trong email cộng tác.