Trải qua hơn 10 năm thành lập và phát triển, Chi bộ XV - Trường Phổ thôngThực hành Sư phạm đã và đang từng bước khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục nhà trường.

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm thuộc hệ thống giáo dục quốc dân vừa làm chức năng của một trường học và giáo dục theo kế hoạch, mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông quy định, vừa đảm nhận chức năng thực hành sư phạm cho trường Đại học An Giang đồng thời tổ chức các hoạt động kiến tập, thực tập theo yêu cầu về đào tạo giáo viên phổ thông về đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức các hoạt động chuyển giao và nghiên cứu khoa học giáo dục.

 

Thầy trò Trường PTTH Sư phạm quyết tâm thi đua dạy tốt học tốt

 

Hiện nay, Chi bộ XV - Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm có 51 đảng viên. Với chức năng nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, Chi bộ đã làm tốt công tác chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Thường xuyên phát huy hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, cải tiến tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm của tập thể đối với công tác giáo dục. Chi ủy kịp thời tham mưu với Đảng ủy Trường Đại học An Giang, chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Trong đó, vai trò của Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng Nguyễn Thị Ngọc Thơ là rất lớn. Trong những buổi sinh hoạt chi bộ, Bí thư luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính quyền và quy định của ngành giáo dục đề ra. Tất cả cán bộ, giáo viên đều tham gia cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" theo hướng dẫn của Sở và  Bộ Giáo dục Đào tạo.

Quý thầy cô đạt thành tích cao trong công tác chủ nhiệm và giảng dạy khối 9, khối 12 nhận khen thưởng

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, hàng tháng Chi bộ đều tổ chức sinh hoạt theo đúng định kỳ. Qua các cuộc họp, Nghị quyết của Chi bộ đều được bàn bạc dân chủ công khai theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trên cơ sở đó phát huy được tinh thần phê bình và tự phê bình, ý thức xây dựng tập thể của cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ. Ý kiến của đảng viên được tôn trọng, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao giữa Chi bộ, Chi ủy và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Nhiều vấn đề, tồn tại của nhà trường đã được các đảngviên đề xuất ý kiến và thảo luận giải pháp vì thế hầu hết những hoạt động và kế hoạch của nhà trường dưới sự lãnh đạo của Đảng đã được thực hiện đạt kết quả tốt nhất.

 

Nguyễn Thị Ngọc Thơ - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng đánh trống khai trường

Thầy Lê Văn Điền - Phó Hiệu trưởng Trường PTTH Sư phạm (đứng thứ 2 từ trái sang) đại diện Chi bộ 15 nhận giấy khen của Đảng ủy Khối về thành tích trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trong ba năm liền, Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; Công đoàn vững mạnh, xuất sắc; Đoàn, Đội thiếu niênvững mạnh. Đơn vị có 27 thạc sĩ trên tổng số 167 cán bộ-viên chức-nhân viên (104 biên chế), công tác bán trú từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ, đáp ứng nhu cầu của xã hội và sự phát triển toàn diện của học sinh. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu họcđạt 100%.Tốt nghiệp THCSđạt100%. Tốt nghiệp THPTđạt 100%. Đỗ Cao đẳng, Đại học đạt 90%  trở lên, tỉ lệ đỗtuyển sinh 10 trên 95%, 33 giải Học sinh giỏi Văn hóa cấp Thành phố- cấp Tỉnh (2018-2019)  và các giải thưởng khác trong các kì thi Học sinh giỏiVăn hóa và Kỹ năng.

Tự hào với những thành tích đã đạt được, Chi bộ XV - Trường Phổ thôngThực hành Sư phạm với hạt nhân lãnh đạo là Chi ủy sẽ tự tin vững vàng bước tiếp chặng đường sắp tới, viết thêm những trang sửmới góp phần tô đẹp thành tích trong nhiệm vụ trồng người, xứng đáng với truyền thống của Trường Đại học An Giang.

MS16 (Ảnh: Anh Thư)