1. Tất cả giáo viên và sinh viên đều có quyền mượn máy laptop và máy chiếu trong giờ hành chính.

Sáng: từ 7h30 đến 11h
Chiều từ 13h30 đến 16h45
2. Giáo viên đến Thư Viện đăng ký trước 1 tuần khi có lịch dạy.
3. Vì số lượng máy chiếu có hạn ( chỉ có 3 máy ), nếu lịch dạy có thay đổi đề nghị giáo viên đến báo ngay với Thư Viện để Thư Viện cho giáo viên khác cần mượn.
4. Đối với giáo viên dạy tại cơ sở 2 ( Châu Phú ) hoặc đi công tác Thư Viện hỗ trợ cho mượn máy tính xách tay, giáo viên làm giấy đề nghị xin mượn máy, ghi rõ ngày tháng thời gian mượn, có chữ ký của trưởng đơn vị xác nhận.
5. Khi mượn và trả máy đề nghị giáo viên và sinh viên kiểm tra máy và dây điện trong máy.

Thư Viện

Thư Viện

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.