Trong không khí náo nức của Tháng Thanh niên, những ngày vừa qua, đồng loạt 188 chi đoàn trực thuộc Đoàn trường Đại học An Giang đã tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 với chủ đề “Tự hào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”.

Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, các chi đoàn đã triển khai việc sinh hoạt dưới nhiều hình thức sáng tạo. Cụ thể như: Tổ chức ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm xây dựng và phát triển; khẳng định vị trí, vai trò, chức năng và những đóng góp to lớn của Đoàn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đề xuất những ý tưởng sáng tạo xây dựng tổ chức Đoàn; du khảo về nguồn tại các địa chỉ đỏ; tổ chức các công trình phần việc thanh niên để các đoàn viên đóng góp sức trẻ cho cộng đồng.

Sinh hoạt chủ điểm "Tự hào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh" đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn trường, nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mỗi đoàn viên sinh viên. Qua các buổi sinh hoạt, đoàn viên sinh viên của Trường Đại học An Giang được nâng cao nhận thức chính trị, phát huy kỹ năng tư duy sáng tạo và đóng góp sức trẻ cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Đợt sinh hoạt chính trị này càng góp phần củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong thanh niên và xã hội.

Đoàn khoa Sư phạm tổ chức ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

Đoàn khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên ra quân thực hiện công trình thanh niên của Khoa

Đoàn khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường tổ chức cho các chi đoàn du khảo về nguồn tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Đoàn khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tổ chức dọn dẹp vệ sinh khu vực Phà An Hòa

Đoàn khoa Du lịch và Văn hóa – Nghệ thuật ra quân Chủ nhật xanh

Đoàn viên Khoa Luật và Khoa học chính trị du khảo về nguồn tại Khu di tích cách mạng Mỹ Khánh

Đoàn khoa Ngoại ngữ trao tặng quà cho học sinh nghèo tại xã Phú Hữu, huyện An Phú

 

Đoàn trường ĐHAG

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.