Ngày 6/4/2021 đã diễn ra buổi lễ trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Pháp lý và Lý luận chính trị. Đây là CLB thứ 12 trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang.

Câu lạc bộ ra đời với mục đích tập hợp đông đảo đoàn viên, sinh viên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời xây dựng lực lượng nòng cốt để tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, góp phần năng cao nhận thức và xây dựng ý thức chấp hành pháp luật.

Đến tham dự buổi lễ có đ/c Đặng Thế Lực – UV Ban Thưởng vụ Tinh Đoàn, Bí thư Đoàn Trường Đại học An Giang, đ/c Trần Trung Quốc – UV BCH Tỉnh Đoàn, Phó Bí thư Đoàntrường, đ/c Lê Huỳnh Đức – Chủ tịch Hội Sinh viên Trường và các bạn là Ban chủ nhiệm, thành viên CLB.

Đ/c Lê Huỳnh Đức – Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học An Giang đã trao quyết định thành lập CLB

Tại buổi lễ, đ/c Lê Huỳnh Đức – Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học An Giang đã trao quyết định thành lập CLB cho đ/c Huỳnh Tiểu Ngọc – Chủ nhiệm CLB.

Chủ tịch Hội Sinh viên bày tỏmong muốn rằng trong thời gian tới, với tinh thần nhiệt huyết và sức trẻ của mình, Ban chấp hành CLBsẽ xây dựng nên nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩađồng thời hoàn thành tốt các công tác, nhiệm vụ mà CLB đã đề ra.

Đ/c Đặng Thế Lực – UV Ban Thưởng vụ Tinh Đoàn, Bíthư Đoàn Trường Đại học An Giang, đ/c Trần Trung Quốc – UV BCH Tỉnh Đoàn cùng BCH CLB Pháp lý và Lý luận chính trị

 

 

 

Cẩm Nhi - DH19VN1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.