Những quyển sách không chỉ mở ra những chân trời tri thức mới cho chúng ta, mà còn là người truyền cảm hứng, người bạn đồng hành thân thiết với các bạn sinh viên. Và những quyển sách tại Góc Hoa Kỳ không chỉ cung cấp kiến thức mà sẽ còn giúp bạn cải thiện năng lực ngoại ngữ của mình.

Đặc biệt, dưới góc máy của các bạn sinh viên DH18TA, những quyển sách dường như lung linh hơn, thu hút hơn rất nhiều. Trong mỗi khung ảnh, từng quyển sách như toát lên câu chuyện của riêng mình, chờ đợi người đọc đến khám phá.

Mời bạn cùng tìm hiểu về một số quyển sách hiện đang có tại Góc Hoa Kỳ dưới góc ảnh nghệ thuật của các bạn nhé!

Jeweled bugs and butterflies, tác giả: Marilyn Nissenson, Susan Jonas - Số phân loại: 739.27/NT726TT - USA

 

Kiss the Ground - Số phân loại: 631.584/ T556-USA

 

The Night of the Milky Way Train - Số phân loại: 428.4/M612-L2-USA

 

Book love, tác giả Debbie Tung - Số phân loại : 741.5942 /T926-USA

 

Give and take, tác giả Adam M. Grant - Phân loại: 158.2/G761-USA

 

Now try something weirder : how to keep having great ideas and survive in the creative business, tác giả Michael Johnson

Số phân loại: 741.6023/ J66-USA

 

7 LESSONS FOR LIVING FROM THE DYING - HOW TO NATURE WHAT REALLY MATTERS

Số phân loại: 155.937/W975-USA

 

Ask me his name, tác giả Elle Wright - Số phân loại 15.937/ W947-USA

From an idea to Google, tác giả Lowey Bundy Sichol ; illustrated by C.S. Jennings - Số phân loại: 338.76102504 /S565-USA

 

Life of Pi, tác giả: Yann Martel - Số phân loại: 813.54/ M376-USA

 

Are You Smart Enough to Work at Google? - Số phân loại: 650.144/P872-USA
 
 
 
 
BE A UNICORN AND LIVE LIFE 0N THE BRIGHT SIDE của SARATT FORD - Số phân loại:158.1/F699-USA
 
 

THE 6 MOST IMPORTANT DECISIONS YOU’LL EVER MAKE - Số phân loại: 155.5 / C873-USA

 

How to enjoy your life and job - Số phân loại: 158.1/ C289-USA

100 DEADLY SKILLS SURVIVAL EDITION của tác giả CLNT EMERSON - Số phân loại 613.69/E53-USA
 
 
Becoming của tác giả Michelle Obama - Số phân loại 973.932092/ O12-USA
 
 

Nhóm sinh viên DH18TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.