Ngày 17/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Hiệu lực của 05 dịch trích thực vật trừ sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) gây hại trên cây bắp” và đề tài “Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học An Giang”.

Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt đề cương NCKH

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Bạch Tuyết – Thanh Trúc

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.