Ngày 1/7, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt danh mục đề tài cấp Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh loại C năm 2022.

Hội đồng thông qua 15 đề tài, trong đó 3 đề tài lĩnh vực Khoa học tự nhiên; 2 đề tài Quản lý giáo dục; 1 đề tài Công nghệ thông tin; 1 đề tài Quản lý tài nguyên môi trường; 8 đề tài Nông nghiệp.

Toàn cảnh Hội đồng xét duyệt

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây

Bạch Tuyết – TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.