Ngày 18/9/2021, Trường Đại học An Giang đã tổ chức trao giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học và chia tay 05 lưu học sinh Campuchia, niên khóa 2017-2021.

Hiệu trưởng tặng giấy khen cho lưu học sinh có đóng góp tích cực trong công tác quản lý lưu học sinh

Lào – Campuchia

Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY

 

 

 

 

Huỳnh Cam – TV (Tổng hợp thông tin)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.