Sáng 17/02, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

ThS Trần Thế Định – Thành viên nhóm tác giả đề tài “Xây dựng lược đồ, sơ đồ một số trận đánh lớn trong lịch sử Việt Nam

giai đoạn Kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975)” giải trình các ý kiến của Hội đồng

Hữu Nghị - TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.