Ngày 3/8, Hội đồng Khoa học ĐHQG-HCM đã tổ chức đánh giá giữa kỳ đối với đề tài cấp ĐHQG-HCM (loại B) “Xây dựng bộ dữ liệu các tín hiệu sinh học thủy thực vật (Macrophyte) trên mặt nước từ các kênh rạch, sông ngòi tỉnh An Giang để dự báo mức độ ô nhiễm đặc thù của nguồn nước mặt”. Đề tài do TS Nguyễn Trần Thiện Khánh – Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sau đại học, Trường Đại học An Giang chủ nhiệm.

 

Toàn cảnh buổi báo cáo

 

 

Thông tin chi tiết xem "TẠI ĐÂY"

Bạch Tuyết – TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.