Ngày 5/8/2022,  Hội đồng Khoa học ĐHQG-HCM đã tổ chức đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM (loại C) “Nghiên cứu tái sử dụng nước thải từ cột lọc Ro trong sản xuất nước khoáng đóng chai tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang để nuôi sinh khối tảo Chlorella vulgaris”. Đề tài do ThS. Trịnh Thị Lan – Giảng viên bộ môn Nuôi trồng thủy sản, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học An Giang làm chủ nhiệm.

 

Toàn cảnh buổi báo cáo

 

 

Thông tin chi tiết xem "TẠI ĐÂY"

 

Bạch Tuyết – TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.