Từ ngày 18/11 đến ngày 25/11, 12 Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội nghị Viên chức – Lao động cấp cơ sở năm học 2022-2023.

Hội nghị Viên chức – Người lao động CĐBP 8 (Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên)

 

Thông tin chi tiết xem "TẠI ĐÂY"

 

Anh Thư – TV (tổng hợp)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.