Kỷ niệm 150 năm ngày Đức Quản cơ Trần Văn Thành hy sinh và Cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa (1873 – 2023)

 

Chúng con về lại nơi đây

Bảy Thưa đất Láng trời mây ân tình

Hồn thiêng sông núi nghĩa binh

Đức Ông Cố Quản hương linh bùi ngùi.

 

Gia Nghị vang khúc ngược xuôi

Tiếng quân khua động đẩy lùi Lang Sa

Hồn thiêng hào khí quê ta

Nghìn tay nắm chặt vang ca Nam Bình.

 

Mạn thuyền dậy sóng khua binh

Nhịp chân dồn bước hồn kinh giặc lùi

Uy nghi gương sáng giữa trời

Mảnh trăng tròn khuyết bên đời nhớ thương.

 

Hồn người nghĩa sĩ còn vương

Trăm năm còn đọng, khói hương bùi ngùi.

 

Trương Hoàng Hân – DH22NV (Bút nhóm Đồng Xanh)

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.