Ngày 18/4/2023, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức họp chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài cấp Cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học).

 

 

Thông tin chi tiết xem "TẠI ĐÂY"

Anh Thư – TV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.