Ngày 15&16/5/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM tham gia “Phiên kết nối cung - cầu công nghệ tỉnh An Giang” do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức.

 

Thông tin chi tiết xem "TẠI ĐÂY"

Lê Mỹ Nhi - Phòng QLKH&ĐTSĐH

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.