Tại buổi họp báo sáng ngày 31.01.2005 Ban Giám hiệu yêu cầu thực hiện một số nội dung:

         1./ Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các công việc được giao theo đúng thời gian qui định, cụ thể còn một số khoa chưa nộp báo cáo công tác kiểm tra chuyên môn và phiếu thăm dò ý kiến sinh viên về phòng Đào tạo để tổng hợp và triển khai thành kế hoạch chung trong toàn trường  (nhắc lại lần 2 theo tinh thần thông báo họp tuần số 17 ngày 10.01.2005 và số 65 ngày 24.01.2005).
         2./ Giám hiệu lưu ý các đơn vị chức năng, các khoa cần thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ khâu kiểm tra công tác chuyên môn và chương trình giảng dạy: Đẩy mạnh việc sử dụng lớp học ảo, nghiên cứu, học tập các tài liệu, giáo trình trên mạng.  
         3./ Đây là khoảng thời gian sắp tết, Giám hiệu yêu cầu các trưởng đơn vị nhắc nhở cán bộ, giáo viên và sinh viên thuộc đơn vị phụ trách bảo đảm đúng giờ giấc làm việc và học tập theo qui định Nhà nước. Đồng thời nghiêm túc thực hiện tổng vệ sinh trường lớp, nơi làm việc, phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự trị an, an toàn giao thông trong ngày tết.     
        4./ Họp mặt và chúc tết giáo viên tình nguyện nhân dịp đón năm mới Ất Dậu (lúc 21h00 ngày 08/02/2005 tức ngày 30 tháng Chạp năm Giáp Thân).
        5./ Phòng khảo thí và Kiểm định chất lượng tiếp tục xây dựng mã số học phần cho từng môn học, cố gắng hoàn thành vào cuối tháng 02/2005, kịp họp xét duyệt vào đầu tháng 03/2005 và nhanh chóng triển khai thực hiện thống nhất chung trong toàn trường. 

            Đề nghị Trưởng đơn vị lưu ý thực hiện tốt tinh thần thông báo trên.

Trịnh Vũ

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.