Trang trọng Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Thứ Hai, 20 Tháng Tám 2018 11:40

(TGAG)- Sáng 20/8, tại Cù lao Ông Hổ (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018).

Học tập đức tính khiêm tốn, sống nghĩa tình của Bác Tôn

Thứ Hai, 20 Tháng Tám 2018 07:23

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một nhà yêu nước vĩ đại, trọn đời yêu nước thương dân, hy sinh phấn đấu vì nước, vì dân. Cuộc đời và sự nghiệp của Bác gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, của Đảng, của dân tộc và nhân dân ta, chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bác Tôn đã sống, chiến đấu và cống hiến trọn một đời cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản cho Tổ quốc, cho nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ca ngợi: “Đồng chí Tôn Đức Thắng, là một người con rất ưu tú của Tổ quốc, là một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng; suốt đời cần kiêm liêm chính, suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”. Chúng ta – thế hệ trẻ ngày nay học được nhiều đức tính tốt đẹp của Bác Tôn kính yêu, một trong số đó không thể không nhắc đến đức tính khiêm tốn, giản dị và sống nghĩa tình.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)

Thứ Sáu, 17 Tháng Tám 2018 14:36

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang vừa phổ biến đề cương tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, cũng như những cống hiến to lớn của đồng chí Tôn Đức Thắng với cách mạng Việt Nam và thế giới. eNews xin trân trọng giới thiệu đề cương tuyên truyền đến bạn đọc!

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng Suy ngẫm về câu chuyện “Ba lần được Trung ương cấp nhà nhưng Bác Tôn đều từ chối”

Thứ Ba, 31 Tháng Bảy 2018 02:30

(TGAG)- Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ một công nhân, lính thợ đến tổ chức các phong trào đấu tranh cách mạng, từ ngục tù Côn Đảo đến tham gia kháng chiến, trải qua các chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cho đến khi làm Chủ tịch nước. Ở Người luôn luôn toát lên sự khiêm tốn, giản dị của một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. 

Bác Hồ - Bác Tôn, hai con người - một chí hướng

Thứ Tư, 25 Tháng Bảy 2018 07:44

(TGAG)- Nửa cuối thế kỷ XIX, trước sự xâm lược của thực dân Pháp, triều đình nhà Nguyễn đã chống cự yếu ớt, nhanh chóng thất bại và đầu hàng. Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập trở thành thuộc địa nửa phong kiến. Kể từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta thì ngọn lửa đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc lại bùng cháy mạnh mẽ khắp nơi, tuy nhiên các phong trào đấu tranh đó đều dần dần rơi vào thất bại. Đến đầu thế kỷ XX, ở Việt Nam đã diễn ra cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc. Cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ đang ở trong tình thế rất nguy kịch, đen tối như không có đường ra.

Tôn Đức Thắng người con ưu tú của quê hương An Giang

Thứ Tư, 18 Tháng Bảy 2018 07:55

(TGAG)- Tôn Đức Thắng sinh ra trong một gia đình nông dân cần cù, trọng đạo đức, quý nhân nghĩa. Tuổi thơ của cậu Thắng trôi qua trong không khí rộn rã lao động ở nông thôn: làm rẫy, đương lờ, bắt cá... Nếp sinh hoạt của làng quê với tình làng, nghĩa xóm, “tối lửa tắt đèn có nhau” đã hình thành nhân cách Tôn Đức Thắng: nhân hậu, tình nghĩa, giản dị, thích lao động.  

Bác Tôn Đức Thắng - công nhân ưu tú, người cộng sản mẫu mực, nhà yêu nước vĩ đại

Thứ Năm, 21 Tháng Sáu 2018 02:40

Bác Tôn Đức Thắng là hình mẫu về lối sống, lẽ sống, nhân cách, đạo đức cách mạng cần kiệm, liêm chính, suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Cuộc đời sự nghiệp của Bác Tôn mãi mãi là tấm gương sáng cho lớp lớp các thế hệ người Việt Nam nói chung, cho các thế hệ giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam nói riêng noi theo. Bác Tôn đã có nhiều cống hiến to lớn, quan trọng đối với GCCN, tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng như phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018) – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người con ưu tú của quê hương An Giang, Thư viện Trường Đại học An Giang xây dựng chuyên “Bác Tôn Đức Thắng - công nhân ưu tú, người cộng sản mẫu mực, nhà yêu nước vĩ đại”, nhằm giúp bạn đọc hiểu hơn về lòng trung thành, tận tụy, về tinh thần anh dũng, bất khuất, về đức tính khiêm tốn, giản dị của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; học tập tấm gương đạo đức sáng ngời của lớp người đi trước, tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng để phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân.

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Thứ Tư, 13 Tháng Sáu 2018 09:39

   Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888 - 1980) là Chủ tịch nước thứ hai và cuối cùng của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là Chủ tịch nước đầu tiên của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ca ngợi ông "là gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần kiệm liêm chính, suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân".

Tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Thứ Tư, 06 Tháng Sáu 2018 08:54

Căn cứ Hướng dẫn số 30-HD/BTGTW, ngày 13/4/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018; Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy An Giang về về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018),...  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang biên soạn, phát hành Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018):