Thêm 02 đề tài cấp trường được duyệt thực hiện

Thứ Năm, 20 Tháng Giêng 2022 04:25

Ngày 18/01, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.

Nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ xoài

Thứ Ba, 13 Tháng Bảy 2021 03:51

Từ nguồn kinh phí của Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ, ThS Trần Xuân Hiển (Trường Đại học An Giang) đã nghiên cứu thành công đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ xoài tại tỉnh An Giang”. Nghiên cứu nhằm đưa các giải pháp bảo quản, chế biến; đa dạng hóa, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm từ xoài 3 màu tỉnh An Giang.

Xét duyệt danh mục ưu tiên đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C

Thứ Sáu, 02 Tháng Bảy 2021 02:16

Ngày 1/7, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học An Giang đã họp xét duyệt danh mục đề tài cấp Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh loại C năm 2022. Hội đồng thông qua 15 đề tài, trong đó 3 đề tài lĩnh vực Khoa học tự nhiên; 2 đề tài Quản lý giáo dục; 1 đề tài Công nghệ thông tin; 1 đề tài Quản lý tài nguyên môi trường; 8 đề tài Nông nghiệp.

Xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành Địa lý

Thứ Hai, 28 Tháng Sáu 2021 03:05

Ngày 25/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để xây dựng một số bản đồ địa lý tự nhiên vùng Tứ giác Long Xuyên”. Đề tài do ThS Trần Thế Định – Phó Trưởng  Bộ môn Địa lý (Khoa Sư phạm) làm chủ nhiệm và ThS Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Giảng viên Bộ môn Địa lý làm thành viên.

Thêm 2 đề tài nghiên cứu khoa học được triển khai

Thứ Năm, 24 Tháng Sáu 2021 07:12

Ngày 23/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Phổ kích thích tập thể trong lớp đôi BLG – 2DEG ở nhiệt độ hữu hạn” và đề tài “Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động tham vấn tâm lý học đường cho học sinh ở một số trường trung học phổ thông huyện miền núi tỉnh An Giang”.

Xét duyệt đề cương 2 đề tài nghiên cứu khoa học

Thứ Sáu, 18 Tháng Sáu 2021 08:22

Ngày 17/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Hiệu lực của 05 dịch trích thực vật trừ sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) gây hại trên cây bắp” và đề tài “Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học An Giang”.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

Thứ Ba, 15 Tháng Sáu 2021 07:18

Ngày 11/6, Hội đồng Khoa học Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức nghiệm thu 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Khoa do sinh viên thực hiện.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Thứ Sáu, 11 Tháng Sáu 2021 03:21

Chiều 10/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Năng suất yếu tố tổng hợp trong sản xuất lúa của nông hộ ở An Giang” do TS Nguyễn Lan Duyên - Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh làm chủ nhiệm, ThS Cao Văn Hơn là thành viên.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Thứ Sáu, 11 Tháng Sáu 2021 03:21

Chiều 10/6, Hội đồng Khoa học Trường Đại học An Giang đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Năng suất yếu tố tổng hợp trong sản xuất lúa của nông hộ ở An Giang” do TS Nguyễn Lan Duyên - Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh làm chủ nhiệm, ThS Cao Văn Hơn là thành viên.

Xét duyệt 2 đề cương nghiên cứu khoa học cấp Trường

Thứ Năm, 10 Tháng Sáu 2021 07:05

Ngày 9/6, Hội đồng khoa học Trường Đại học An Giang tổ chức xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường thuộc lĩnh vực Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường.