Xét duyệt 02 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy 2024 15:31

Ngày 18/7/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Các yếu tố pháp lý tác động đến việc mua nhà ở xã hội của người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang”. Đề tài do TS Phạm Yến Nhi – Giảng viên Bộ môn Luật, Khoa Luật và Khoa học chính trị làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài cấp Trường “Nghiên cứu mô hình nhận dạng ảnh một số lá cây thuốc”

Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy 2024 15:29

Ngày 18/7/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường “Nghiên cứu mô hình nhận dạng ảnh một số lá cây thuốc”. Đề tài do TS Huỳnh Phước Hải – Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin làm chủ nhiệm.

Xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Thứ Năm, 18 Tháng Bảy 2024 09:26

Ngày 17/7/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Thứ Ba, 16 Tháng Bảy 2024 02:48

Ngày 15/7/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính chất electron của các cluster AgnCu(8-n) có dạng hình học tetracapped tetrahedron và monocapped pentagonal bipyramid bằng phương pháp tính toán DFT”.

Nghiệm thu đề tài cấp Trường “Nghiên cứu hiện tượng đảo nhiệt đô thị ở thành phố Long Xuyên và Châu Đốc bằng kỹ thuật GIS và viễn thám”

Thứ Hai, 15 Tháng Bảy 2024 02:25

Ngày 12/7/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường “Nghiên cứu hiện tượng đảo nhiệt đô thị ở thành phố Long Xuyên và Châu Đốc bằng kỹ thuật GIS và viễn thám”. Đề tài do TS Phan Trường Khanh, Phó Trưởng khoa Kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường làm chủ nhiệm.

Đánh giá giữa kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM, loại C “Đánh giá đặc tính nông học và chất lượng của bộ giống/dòng lúa mùa (Oryza sativa L.) để thành lập tập đoàn gen giống lúa”

Thứ Năm, 11 Tháng Bảy 2024 08:03

Ngày 10/7/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHQG-HCM, loại C “Đánh giá đặc tính nông học và chất lượng của bộ giống/dòng lúa mùa (Oryza sativa L.) để thành lập tập đoàn gen giống lúa”. Đề tài do ThS Lê Thanh Phong – Phó Viện trưởng Viện biến đổi khí hậu làm chủ nhiệm.

Thêm 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường được duyệt triển khai

Thứ Ba, 02 Tháng Bảy 2024 07:33

Vừa qua, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường do giảng viên Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên thực hiện.

Nghiệm thu giáo trình “Toán cơ sở - Giáo dục mầm non”

Thứ Hai, 01 Tháng Bảy 2024 06:26

Ngày 27/6/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu giáo trình "Toán cơ sở - Giáo dục mầm non".

Xét duyệt đề cương 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin

Thứ Hai, 17 Tháng Sáu 2024 07:01

Ngày 14/6/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Nghiệm thu giáo trình "Phương pháp dạy học hình học và đo lường"

Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu 2024 07:33

Ngày 13/6/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu giáo trình "Phương pháp dạy học hình học và đo lường" do TS Vương Vĩnh Phát – Giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm là tác giả.