Xét duyệt đề cương 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C

Thứ Sáu, 24 Tháng Năm 2024 03:39

Ngày 23/5/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết của 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C.

Sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Thứ Sáu, 24 Tháng Năm 2024 02:56

Ngày 23/5/2024, Bộ môn Lịch sử, Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng báo cáo và chấm khóa luận tốt nghiệp đại học, niên khóa 2020-2024.

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài cấp ĐHQG-HCM (loại C) về lĩnh vực Toán học

Thứ Ba, 21 Tháng Năm 2024 08:17

Vừa qua, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài cấp ĐHQG-HCM, loại C “Ứng dụng phương pháp Bayes hiện đại cho các mô hình cấu trúc giai đoạn và mô hình hồi quy logistics”. Đề tài do TS Phạm Thị Thu Hoa – Giảng viên Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.

Đánh giá giữa kỳ đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại B

Thứ Hai, 20 Tháng Năm 2024 08:59

Ngày 17/5/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại B “Kích thích tập thể trong cấu trúc lớp có chứa graphene và tựa graphene” do TS Nguyễn Văn Mện – Trưởng Bộ môn Vật lý, Khoa Sư phạm  làm chủ nhiệm.

Xét duyệt đề cương chi tiết 02 đề tài cấp ĐHQG-HCM (loại C) về lĩnh vực Chăn nuôi

Thứ Hai, 20 Tháng Năm 2024 02:48

Ngày 16/5/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương đề 02 đề tài cấp ĐHQG-HCM, loại C về lĩnh vực Chăn nuôi.

Xét duyệt đề cương chi tiết 03 đề tài cấp ĐHQG-HCM, loại C

Thứ Bảy, 18 Tháng Năm 2024 10:57

Ngày 17/5/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết của 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C.

Xét duyệt đề cương chi tiết đề tài cấp ĐHQG-HCM, loại C

Thứ Năm, 16 Tháng Năm 2024 03:07

Ngày 15/5/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG–HCM, loại C “Đánh giá tiềm năng xử lý chất thải nông nghiệp sau thu hoạch tại tỉnh An Giang trong điều kiện biến đối khí hậu, nhằm phát triển thị trường tín chỉ carbon”. Đề tài do TS Trần Ngọc Châu – Giảng viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ – Môi trường làm chủ nhiệm.

Đánh giá giữa kỳ đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C

Thứ Ba, 14 Tháng Năm 2024 01:26

Ngày 11/5/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C “Phân lập các virus từ muỗi được thu thập trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về lĩnh vực Chăn nuôi

Thứ Sáu, 10 Tháng Năm 2024 13:28

Ngày 9/5/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Ảnh hưởng mức bổ sung tấm và khoai mì lát lên men đến tiêu hóa và tích lũy nitơ của dê thịt”.

Đánh giá giữa kỳ đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại B

Thứ Sáu, 10 Tháng Năm 2024 13:21

Ngày 8/5/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại B “Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non tỉnh An Giang” do TS Nguyễn Bách Thắng – Giảng viên Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.