Đánh giá giữa kỳ đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại B

Thứ Sáu, 10 Tháng Năm 2024 13:21

Ngày 8/5/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại B “Giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non tỉnh An Giang” do TS Nguyễn Bách Thắng – Giảng viên Khoa Sư phạm làm chủ nhiệm.

Xét duyệt 02 đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Thứ Ba, 07 Tháng Năm 2024 01:14

Ngày 4/5/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng xét duyệt 02 đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Hội thảo tập huấn “Kế hoạch hành động giới”

Thứ Hai, 06 Tháng Năm 2024 12:05

Ngày 3&4/5/2024, Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học An Giang đã phối hợp với Mạng lưới Nghiên cứu bền vững sông Mekong (SUMERNET) tổ chức Hội thảo tập huấn “Kế hoạch hành động giới – Gender Action Plan Training” cho giảng viên và sinh viên của Trường.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG, loại C

Thứ Tư, 24 Tháng Tư 2024 11:23

Ngày 22/4/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C “Phát triển năng lực tự chủ cho sinh viên sư phạm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới: Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh An Giang”.

Nghiệm thu Đề tài Khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C

Thứ Hai, 22 Tháng Tư 2024 05:44

Ngày 18/4/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG-HCM, loại C “Xây dựng quy trình công nghệ chế biến nước giải khát lên men và trà đóng lon từ măng tây xanh (Asparagus officinalis L.)”.  

Chuỗi chuyên đề “Nâng cao kỹ năng viết học thuật, phân tích và tóm tắt các bài báo nghiên cứu khoa học” dành cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ

Thứ Ba, 16 Tháng Tư 2024 02:11

Vừa qua, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức chuỗi chuyên đề “Nâng cao kỹ năng viết học thuật, phân tích và tóm tắt các bài báo nghiên cứu khoa học” dành cho sinh viên năm ba ngành Sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh.

Xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Thứ Năm, 11 Tháng Tư 2024 01:59

Ngày 9/4/2024, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Đánh giá mức độ giao tiếp của các hoạt động giảng dạy tiếng Anh trên lớp học tiếng Anh tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh 2018 tại tỉnh An Giang”.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường trong lĩnh vực tài chính ở các đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ Năm, 04 Tháng Tư 2024 09:14

Ngày 3/4/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường “Vai trò lãnh đạo, chất lượng báo cáo tài chính và trách nhiệm giải trình - Nghiên cứu trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở An Giang”.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về lĩnh vực Kinh tế

Thứ Năm, 04 Tháng Tư 2024 09:10

Ngày 3/4/2024, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi quản lý tài chính của người dân trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường về lĩnh vực Chăn nuôi

Thứ Hai, 01 Tháng Tư 2024 09:55

Vừa qua, Trường Đại học An Giang, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường “Ảnh hưởng sự phối hợp các nguồn carbohydrate vào khẩu phần lên khả năng tiêu hóa dưỡng chất của dê lai Saanen”.